Peňažné príspevky na kompenzáciu a posudková činnosť

Posudkové činnosti - kontakty na zamestnancov podľa spracovávanej agendy

Odd. PPK ŤZP a PČ TN Bc. Jarmila Belanová posudková činnosť B,C,Č, D,Dz,F,G B-116 +4213 2440675
Odd. PPK ŤZP a PČ TN Mgr. Petra Mittuchová posudková činnosť A,P,S,Š B-140 +421322440672
Odd. PPK ŤZP a PČ TN   Gabriela Remenárová posudková činnosť Ď,E,CH,I,J,L,O,T,Ť,Z,Ž B-114 +421322440671
Odd. PPK ŤZP a PČ TN Mgr. Renata Škytová posudková činnosť H,K B-141 +421322440673
Odd. PPK ŤZP a PČ TN Bc. Eva Žuchová posudková činnosť M,N,R,U,V,W B-140 +421322440671
Odd. PPK ŤZP a PČ TN   Viera Berecová peňažné príspevky P,S,Ku-Ky,Mas-Max B-120 +421322440641
Odd. PPK ŤZP a PČ TN Bc. Lenka Dvorská peňažné príspevky E,G,H,Kr,Mik-Miz B-117 +421322440642
Odd. PPK ŤZP a PČ TN Mgr. Eva Gugová peňažné príspevky J,Mac-Mal,Me,N,O,Š B-118 +421322440644
Odd. PPK ŤZP a PČ TN Mgr. Janka Mindárová peňažné príspevky A,C,Č,Ch,I,Mar,R,T,Z B-120 +421322440641
Odd. PPK ŤZP a PČ TN Bc. Tatiana Striežencová peňažné príspevky B,D,K-Kň,Mia-Mich B-118 +421322440644
Odd. PPK ŤZP a PČ TN Ing. Mária Zlatošová peňažné príspevky Ď,Dz,F,I,Ko,Ml-My,U,V,W,Ž B-139 +421322440640
Odd. PPK ŤZP a PČ TN Ing. Jaroslava Ondriciová vedúca oddelenia   B-115 +421322440670
Odd. PPK ŤZP a PČ TN Mgr. Mária Varhaníková terénna práca   C-036 +42132440558
Odd. PPK ŤZP a PČ IL Bc. Jana Hujová peňažné príspevky A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,Ch,K,L 120 +421422445103
Odd. PPK ŤZP a PČ IL Bc. Eva Šlesarová peňažné príspevky I,J,M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž 120 +421422445102
Odd. PPK ŤZP a PČ DCA Ing. Renáta Šmatláková posudková činnosť N.Dca, Ilava a obce A-138 +421422443670
Odd. PPK ŤZP a PČ DCA Bc. Jarmila Vrábliková posudková činnosť Dubnica n/V, Prejta A-138 +421422443670
Odd. PPK ŤZP a PČ DCA PhDr. Emília Brezinová peňažné príspevky A,B,C,Č,D,F,G,J,K,V,W,Y,X,Z,Ž A-123 +421422443311
Odd. PPK ŤZP a PČ DCA Bc. Irena Fábryová peňažné príspevky Dz,Dž,Ď,E,H,Ch,I,L,M,N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U A-123 +421422443640

 

Dátum vytvorenia stránky: 09.04.2020
späť