Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Danica Stoličná, Mgr. 211 2 053/2440450 danica.stolicna@upsvr.gov.sk
samostatný radca, zástupca vedúcej oddelenia Dzimková Ľubomíra, Ing. 211 2 053/2440457 lubomira.dzimkova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, vzdelávania zabezpečovaného úradom §46 Lucia Jiroušková, Ing. 115/2 1 053/2440460 lucia.jirouskova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania REPAS+ a KOMPAS+ Martin Oltznauer, Ing. 221 2 053/2440454 martin.oltznauer@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania REPAS+ a KOMPAS+ Klaudia Maláková- Dzurová, Mgr. 115/2 1 053/2440460 klaudia.malakovadzurova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania REPAS+ a KOMPAS+ Patrik Stajsko, Mgr. 221 2 053/2440454 patrik.stajsko@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre dlhodobonezamestnaných UoZ Lucia Tkáčová, Ing. B budova 407 3 053/2440461 lucia.takcova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre dlhodobonezamestnaných UoZ Lívia Vincentyová, Mgr. B budova 408 3 053/2440461 livia.vincentyova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Iveta Stanislavová, Mgr. 221 2 053/2440444 iveta.stanislavova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Lenka Gajanová, Mgr. 115/2 1 053/2440451 lenka.gajanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Anna Langová, Mgr. 115/2 1 053/2440451 anna.langova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
samostatný radca, odborné poradenské služby Kvetoslava Kurillová 18 2 053/2442319 kvetoslava.kurillova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre dlhodobonezamestnaných UoZ Lucia Štecová, Ing. 17 2 053/2442312 lucia.stecova@upsvar.gov.sk
odborný poradca NP Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre dlhodobonezamestnaných UoZ Ivana Onderčinová, Mgr. 17 2 053/2442312 ivana.ondercinova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
samostatný radca, odborné poradenské služby Lenka Čechová, Mgr. 225 2 053/2443311 lenka.cechova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Katarína Stachurová, Mgr. 225 2 053/2443319 katarina.stachurova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre dlhodobonezamestnaných UoZ Ing. Andrea Lešková, PhD. 225 2 053/2443412 andrea.leskova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre dlhodobonezamestnaných UoZ Karina Bandžuchová, Mgr. 225 2 053/2443412 karina.bandzuchova@upsvar.gov.sk
späť