Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Recepcia: 052/244 42 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca odelenia Bernadeta Penttilä , Mgr. 208 2 522442208 bernadeta.penttila@upsvr.gov.sk
HN: Slovenská Ves, Ihľany, Toporec N-Ž, Kežmarok N,O ŠSD: Slovenská Ves, Ihľany, Kežmarok K Katarína Jahodová, Mgr. 215 2 522442215 katarina.jahodova@upsvr.gov.sk
príspevok na pohreb, dotácie pre okres Kežmarok Soňa Pavlíková, Ing. 213 2 522442213 sona.pavlikova@upsvr.gov.sk
príspevok pri narodení dieťaťa, európske rodinné dávky Lucia Šterbáková, Mgr. 213 2 522442213 lucia.sterbakova@upsvr.gov.sk
HN+ŠSD: Malý Slavkov, Veľká Lomnica P-Ž, Stará Lesná, Kežmarok A-Č Martina Grechová, Bc. 212 2 522442212 martina.grechova@upsvr.gov.sk
HN: Strane pod Tatrami A-L, O, Vojňany, Tvarožná, ŠSD: Strane pod Tatrami, Vojňany, Tvarožná, Kežmarok S, T, Ť Zlatica Čubanová, Ing. 211 2 522442211 zlatica.cubanova@upsvr.gov.sk
HN: Vrbov, Strane pod Tatrami M-N, P-Ž, Vlkovce, ŠSD: Vrbov, Vlkovce, Toporec E-L Mária Pokrivčáková, Mgr. 211 2 522442211 maria.pokrivcakova@upsvr.gov.sk
HN: Rakusy G, P-Ž, Vlkova, Bušovce, Kežmarok E-Ch, M, ŠSD: Rakusy G, P-Ž, Vlkova, Bušovce, Kežmarok H, Ch, L, Ľ,N,Ň,O Anna Michaličková, Mgr. 210 2 522442210 anna.michalickova@upsvr.gov.sk
HN: Rakusy A-F, H-O, Toporec A-M, Mlynčeky, ŠSD: Rakusy A-F, H-O, Toporec A-D, Mlynčeky, Kežmarok M, V,Y,Z,Ž,I,J Dana Melikantová, Ing. 210 2 522442210 dana.melikantova@upsvr.gov.sk
NV: A-N, HN: Vyborna, ŠSD: Vyborna, Žakovce Lucia Mruková, Mgr. 205 2 522442210 lucia.mrukova@upsvr.gov.sk
NV: Podhorany A-D, Ď, Dz, Dž, Jurské, Hradisko, Kežmarok P-Š, ŠSD: Podhorany A-D, Ď, Dz, Dž, Jurské, Hradisko, Kežmarok B,P,R,Ř,U,Ú, Viera Jaremčuková, Bc. 209 2 522442209 viera.jaremcukova@upsvr.gov.sk
HN: Podhorany E-Ž, Spišská Belá A-L,Ľ, ŠSD: Podhorany E-Ž, Spišská Belá A-J, Toporec M-Ž Andrea Gaborčíková, Ing. 209 2 522442209 andrea.gaborcikova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Schvaľovateľ, Príspevky na podporu náhradnej staroslivosti o dieťa Ružena Karnafelová, Bc. 206 2 522442206 ruzena.karnafelova@upsvr.gov.sk
Príspevky na podporu náhradnej staroslivosti o dieťa, NV, ŠSD: Veľká Lomnica A-O Mgr. Jana Mikšová 212 2 522442212 jana.miksova@upsvr.gov.sk
HN: Huncovce, Kežmarok D,Ď,DZ,Dž,T,Ť,U,Ú,V.Y, Spišská Bela M-Ž, ŠSD: Huncovce, Kežmarok D,Ď,DZ,Dž, Spišská Belá S-Ž Bc. Paulína Gengeľová 215 2 522442215 paulina.gengelova@upsvr.gov.sk
HN: Krížová Ves (okrem H), Ľubica, Abrahamovce, Žakovce, ŠSD: Krížová Ves (okrem H), Ľubica, Abrahamovce Martina Bekešová, Ing. 214 2 522442214 martina.bekesova@upsvr.gov.sk
NV: O-Ž, HN,ŠSD: Lendak Adriana Kundľová, Mgr. 205 2 522442205 adriana.kundlova@upsvr.gov.sk
HN: Krížová Ves H, Holumnica, ŠSD: Krížová Ves H, Spišská Belá K-N,Ň,O,P,R, Holumnica Agnesa Vojtaššáková, Bc. 214 2 522442214 agnesa.vojtassakova@upsvr.gov.sk
HN: Kežmarok I,J,K,L,Ľ,W-Ž Dotácie Zamagurie Anna Jabrocká, Mgr. SSV príz. 522443801 anna.jabrocka@upsvr.gov.sk
ŠSD: Kežmarok E-G, Š,Zamagurie, NV: Zamagurie Margita Frankovská, Bc. SSV príz. 522443802 margita.frankovska@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Pitoňáková Barbora, Mgr. 206 2 522442206 barbora.pitonakovaa@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Klaudia Sisková, Mgr. 214 2 522442214 klaudia.siskova@upsvr.gov.sk
späť