Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navštívila Čadcu

Dňa 16. 05. 2018 navštívila mesto Čadcu komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Organizátorom tohto stretnutia bolo Mesto Čadca. Komisárka sa stretla s primátorom a riaditeľmi, predsedami a zástupcami spoločností a organizácií, ktorí v rámci svojej práce prichádzajú do kontaktu s osobami so zdravotným postihnutím. 


Za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca sa tohto stretnutia zúčastnili: PaedDr. Jozef Cech, riaditeľ úradu, Ing. Ľudovít Cabuk, riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny, Mgr. Jana Marťáková, PhD., vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností.

bližšie informácie 


 

Dátum vytvorenia stránky: 31.05.2018
späť