Oznámenie pre zamestnávateľov

pdf
Nahláška VPM
[pdf,284.3 kB]

Vážený zamestnávateľ,

dovoľujeme si Vás informovať, že  od 01.01.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V zmysle §62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Voľné pracovné miesta môžete oznamovať prostredníctvom webovej stránky www.ispt.sk alebo priamo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: e-mailom, telefonicky, faxom, poštou.

Bližšie informácie Vám poskytnú agenti pre pracovné miesta.

Kontakt:
 
041/2448803, Anna.Eisnerova@upsvr.gov.sk, Jana.Zemanikova@upsvr.gov.sk 
041/2448800, veronika.kyzekova@upsvr.gov.sk

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 31.12.2018
Dátum aktualizácie: 20.02.2019
späť