Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2018

P  l  á  n

vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za územný obvod okresu Čadca v súlade so schválenými prioritami
n
a rok 2018

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac