Výberové konanie konané na ÚPSVR Čadca

Výberové konanie je spôsob obsadzovania VPM formou priameho výberu zamestnávateľom. Výberové konanie môže byť realizované priamo u zamestnávateľa alebo v priestoroch úradu PSVR.

Výberové konanie sa realizuje za osobnej účasti zástupcov úradu PSVR  a zamestnávateľa na základe dohodnutých podmienok, ktoré obsahujú najmä:

  • dátum, čas a miesto realizácie výberového konania
  • počet a štruktúru ponúkaných VPM na výberovom konaní
  • požiadavky na zamestnanca

V prípade ďalších otázok pri  organizovaní výberových konaní zamestnávatelia môžu kontaktovať - agentov pre pracovné miesta (oddelenie služieb pre občana, referát služieb pre zamestnávateľov).


 

Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

ZAMESTNÁVATEĽ
Mesto Čadca

 

POZÍCIA
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

Dátum výberového konania: 
11.10.2022

Miesto konania: 
ÚPSVR Čadca
Matičné námestie 1617
zasadačka III. poschodie
č. d. 413

Hodina: 

09:00 hod.

 

viac

 

Dátum vytvorenia stránky: 18.04.2018
Dátum aktualizácie: 20.04.2018
späť
 



Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac