Vydávanie potvrdení

Potvrdenia o dobách evidencie na úrade  a  potvrdenie o dobe poberania a výške sociálnych dávok vydáva pracovník recepcie alebo pracovník oddelenia služieb pre občana  (napr. pri riadnom kontakte na úrade).

Občan môže požiadať o vydanie potvrdenia iba úrad, kam podľa miesta trvalého pobytu patrí/patril. Formu vyžiadania potvrdenia si občan môže zvoliť sám - osobne, poštou, elektronicky. Potvrdenie môže vystaviť aj úrad príslušný podľa súčasného (prechodného) pobytu oprávnenej osoby.
V prípade, ak sa poberateľ dávky zdržiava mimo miesta trvalého bydliska z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti, môže si potvrdenie vyžiadať elektronicky cez portál www.slovensko.sk (vyžaduje sa elektronický občiansky preukaz so ZEPom). 

Podľa §  12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov osobné údaje dotknutej osoby možno poskytnúť z informačného systému inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe len na základe overeného písomného splnomocnenia dotknutej osoby. Z tohto dôvodu sa potvrdenie vydáva iba účastníkovi konania, nie rodinným príslušníkom (rodinným príslušníkom a iným osobám iba na základe overeného splnomocnenia).

V prípade úmrtia UoZ sa potvrdenie vydáva pozostalým na základe preukázania úmrtného listu.
Potvrdenie si môže žiadateľ prevziať osobne na úrade alebo potvrdenie  môže byť zaslané poštou (doporučene do vlastných rúk) na adresu, ktorú v žiadosti uviedol.


 

Dátum vytvorenia stránky: 08.03.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac