Odbor sociálnych vecí a rodiny

A. Hlinku 8 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Cabuk Ľudovít, Ing. 209 1. 041/2449826 ludovit.cabuk@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Bednárová Anna, PhDr. 216 1. 041/2449803 anna.bednarova2@upsvr.gov.sk
psychológ Halušková Danica, PhDr. 308 2. 041/2449825 danica.haluskova@upsvr.gov.sk
psychológ Tatarková Katarína, Mgr. 204 1. 041/2449801 katarina.tatarkova@upsvr.gov.sk
späť