Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

A. Hlinku 8 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Cabuk Ľudovít, Ing. 209 1. 041/2449826 ludovit.cabuk@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Bednárová Anna, PhDr. 216 1. 041/2449803 anna.bednarova2@upsvr.gov.sk
späť