Oddelenie AOTP a ESF

Oddelenie AOTP a ESF

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bojková Renáta, Mgr. 309 2. 041/2448851 renata.bojkova@upsvr.gov.sk
§§ 55, 56, 60 Barnová Liptáková Martina, Mgr. 308 2. 041/2448831 martina.barnova@upsvr.gov.sk
§§ 52, 52a, NP Pracuj, zmeň svoj život - Aktivita č. 3, Chyť sa svojej šance - aktivita č. 3 Ďuranová Eva, Ing. 310 2. 041/2448850 eva.duranova@upsvr.gov.sk
§50j, NP zosúladenie rodinného a pracovného života, NP Pracuj, zmeň svoj život - Aktivita č. 2 Gončárová Michaela, Mgr. 305 2. 041/2448822 michaela.goncarova@upsvr.gov.sk
§ 55, 56, 60 Lašová Veronika, Bc. 307 2. 041/2448834 veronika.lasova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou Macurová Natália, Bc. 305 2. 041/2448822 natalia.macurova@upsvr.gov.sk
Výbor pre otázky zamestnanosti, Komisia §§ 49, 57, 54, 50k, NP Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ Melišíková Slavka, Mgr. 304 2. 041/2448837 slavka.melisikova@upsvr.gov.sk
§§ 32, 51, 53 Pilková Iveta, Mgr. 303 2. 041/2448813 iveta.pilkova@upsvr.gov.sk
§§52, 52a, NP Pracuj, zmeň svoj život - Aktivita č. 3, Chyť sa svojej šance - aktivita č. 3 Poláková Iveta, Mgr. 310 2. 041/2448850 iveta.polakova3@upsvr.gov.sk
§§ 53, 53a, 53c Šulová Katarína 303 2. 041/2448813 katarina.sulova@upsvr.gov.sk
§§ 49, 57, 59, 53g, §53f, NP Pracuj, zmeň svoj život - Aktivita č. 1, NP Investičná pomoc pre sociálne podniky, Chyť sa svojej šance - Aktivita č. 1 Šuriková Oľga, Mgr. 304 2. 041/2448837 olga.surikova@upsvr.gov.sk
§ 60, NP Praxou k zamestnaniu, Chyť sa svojej šance - aktivita č. 2 Štensová Jana, Mgr. 307 2. 041/2448834 jana.stensova@upsvr.gov.sk
ESF Mináč Pavol, Mgr. 306 2. 041/2448828 pavol.minac@upsvr.gov.sk
ESF Olšiaková Dana, Mgr. 306 2. 041/2448828 dana.olsiakova@upsvr.gov.sk
späť