Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Masláková Terézia, Mgr. 405 3. 041/2448823 terezia.maslakova@upsvr.gov.sk
autoprevádzka, vodič Kufa Libor, Mgr. 406 3. 041/2448833 libor.kufa@upsvr.gov.sk
Frišová Alžbeta, JUDr. 406 3. 041/2448833 alzbeta.frisova@upsvr.gov.sk
pokladňa Kornet Miroslav 407 3. 041/2448841 miroslav.kornet@upsvr.gov.sk
Majáková Viera 407 3. 041/2448805 viera.majakova@upsvr.gov.sk
Stročková Renáta, Bc. 403 3. 041/2448842 renata.strockova@upsvr.gov.sk
Podoláková Andrea 407 3. 041/2448805 andrea.podolakova@upsvr.gov.sk
Poláková Veronika 407 3. 041/2448805 veronika.polakova@upsvr.gov.sk
Poličková Marcela, Bc. 403 3. 041/2448842 marcela.kralikova@upsvr.gov.sk
podateľňa Prívarová Ľuboslava, Bc. prízemie 041/2448801 luboslava.privarova@upsvr.gov.sk
podateľňa Sventeková Marcela, Mgr. prízemie 041/2448801 marcela.sventekova@upsvr.gov.sk
späť