Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mikulová Terézia, Mgr. 311 2. 041/2448826 terezia.mikulova@upsvr.gov.sk
Gl, Gm, Go, Gr,Gs, Gu, L, Ľ, Ma Bieliková Eva, Mgr. 314 2. 041/2448815 eva.bielikova@upsvr.gov.sk
Je, Ji, Jo,E, É, Pa, Pe, Pi, Pj, Pl, Pn, Hl, Hm, Hn, Ho, Hr, Hu,Hy, R, Ŕ,Ř,Fr Kopásková Magdaléna, Mgr. 320. 2. 041/2448814 Magdalena.kopaskova@upsvr.gov.sk
Sa,Sb,Sc,Sč, Se, Sh, Sch,Si, Sk, Sl, Sm, So, Sp,Sr, Me, Mi, Ml, Mo, Mr, Mu, My, Z, CH Kristek Juraj, Mgr. 312 2. 041/2448836 juraj.kristek@upsvr.gov.sk
Ja, Ša,Šč, Še, Ši, Šk, Šl, Šm,Šn,Šb Šo, St, Su, Sv, Sy, Sz, U, Ú Masárová Daniela, Mgr. 312 2. 041/2448836 daniela.masarova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Ga,Ge,Gi,Ku, Pastorková Marta, Mgr. 321 2. 041/2448812 marta.pastorkova@upsvr.gov.sk
Ba, Be, By, C, Ke, Kh, Ki, Kl,Kľ, Km, Kn, Kr, O, Ó,Fi,Fo Skorčík Peter, Mgr. 321 2. 041/2448812 peter.skorcik@upsvr.gov.sk
A,Dz, Dž,Ha, He, Hi, Po, Pr, Ps, Pt, Pu, Py, V,Fa,Fe,Fl Srnanková Žaneta, Ing. 314 2. 041/2448815 zaneta.srnankova@upsvr.gov.sk
Bi, Bl, Bo, Br, Bu, Bz, Č,I,Í, Ko, Ks, Kv, Ky, Ž Tabačárová Veronika, Mgr. 314 2. 041/2448815 veronika.tabacarova@upsvr.gov.sk
Ju,Ka,N, Ň, Šp, Šr,Št, Šu, Šv,T, Ť,Fu,W Zjatková Ivana, Mgr. 320 2. 041/2448814 zjatkova.ivana@upsvr.gov.sk
Terénne šetrenie Chmúra Ján, Mgr. 313 2. 041/2448821 jan.chmura@upsvr.gov.sk
Terénne šetrenie Litvová Andrea, Mgr. 313 2. 041/2448821 litvova.andrea@upsvr.gov.sk
Terénne šetrenie Pikuláková Zuzana, Mgr. 313 2. 041/2448821 zuzana.pikulakova@upsvr.gov.sk
späť