Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Pracovisko Čadca A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Marťáková Jana, Mgr. et Mgr., PhD. 113 1. 041/2449833 jana.martakova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Miesto prvého kontaktu Anna Kubincová, Bc. 109 1. 041/2449901 anna.kubincova@upsvr.gov.sk
BU, E, F, Kl, Km, Kn,, N, O, R, Ve, Vi, Vy, W Belešová Alena, Mgr. 211 2. 041/2449 810 alena.belesova@upsvr.gov.sk
BE, G, Ky, T Čanecká Martina, Ing. 212 2. 041/2449831 martina.canecka@upsvr.gov.sk
Bl, S, Št, Jalovičárová Beáta 108 1. 041/2449834 beata.jalovicarova@upsvr.gov.sk
C, Č, D, Ď, Dz, Dž, Pr, Pu, Py Letková Mária 210 2. 041/2449811 maria.letkova@upsvr.gov.sk
A, Ba, Va, Vo, Vl, Vn, Vr, U, Z, Ž Kupšová Xénia, Mgr. 211 2. 041/2449812 xenia.kupsova@upsvr.gov.sk
I, , L, Ľ, Ša, Šč, Še, Ši, Šk, Šl, Šm, Šn, Šo, Šp, Šr, Šu, Šv Wiseman Stanislava, Mgr. 108 1. 041/2449834 stanislava.wiseman@upsvr.gov.sk
Ke, Kh, Ks, Kš, M Potočiarová Stanislava, Mgr. 211 2. 041/2449810 stanislava.potociarova@upsvr.gov.sk
Bi, Bo, By, Bz, Kv, Pa, Pe, Pi, Pl, Pn, Pň, Po, Ps, Pt Stranovský Marián, Ing. 210 2. 041/2449811 marian.stranovsky@upsvr.gov.sk
H, Ch, Ka, Ki Urbaníková Martina, Mgr. 212 2. 041/2449831 martina.urbanikova@upsvr.gov.sk
Jo, Ju, Kr, Ku Vavricová Katarína, Mgr. 216 2. 041/2449805 katarina.vavricova@upsvr.gov.sk
Br, Ja, Je, Ko Chlastáková Sláva, Mgr. 216 2. 041/2449805 slava.chlastakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Stempinová Eva, Bc. 211 2. 041/2449812 eva.stempinova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Zbončáková Zuzana, Mgr. 107 1. 041/2449802 zuzana.zboncakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Kuljovská Martina, Mgr. 107 1. 041/2449802 martina.kuljovska@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Pazderová Katarína, Bc. 109 1. 041/2449901 katarina.pazderova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
D, Dz, E, H, J, Kl, Kv, Ky, U Borisová Ingrid, Bc. 110 1. 041/2449809 ingrid.borisova@upsvr.gov.sk
A, Dž, G, Ke, Km, N, P Čičková Daniela, Mgr. 112 1. 041/2449807 daniela.cickova@upsvr.gov.sk
By, C, CH, S, Ve, W, Z, Ž Hlubinová Oľga, Mgr. 110 1. 041/2449808 olga.hlubinova@upsvr.gov.sk
Ď, Ki, Kh, Ku, KS, KŠ, L/Ľ, R, T Jopeková Anna, Bc. 111 1. 041/2449827 anna.jopekova@upsvr.gov.sk
Bi, Bl, Bo, F, Kn, M, O Kajánková Ľudmila, Ing. 111 1. 041/2449827 Ludmila.Kajankova@upsvr.gov.sk
BU, Br, I, Ka, Š, Va, Vi, Vl, Vn, Vo, Vr Kasajová Andrea, Mgr. 112 1. 041/2449807 kasajova.andrea@upsvr.gov.sk
Ba, Be, Bz, Č, Ko, Kr, Vy Zuzčáková Marianna, Ing., PhD. 110 1. 041/2449813 Marianna.Zuzcakova@upsvr.gov.sk
späť