Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Matičné námestie 1617, Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Hažíková Oľga, Mgr. 104 prízemie 041/2448900 olga.hazikova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Capeková Silvia, Mgr. 206 1. 041/2448804 silvia.capekova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Veselková Mária, Mgr. 206 1. 041/2448804 maria.veselkova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Ligáčová Jarmila, Mgr. 205 1. 041/2448901 jarmila.ligacova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ-2 (A-J) Liščáková Jana 103 prízemie 041/2448811 jana.liscakova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ-2 (L-Z) Buchtová Kamila 103 prízemie 041/2448811 kamila.buchtova@upsvr.gov.sk
späť