Oddelenie služieb pre občana

Matičné námestie 1617 Recepcia: 041/2448 800
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Jarošová Jana, Ing. 209 1. 041/2448854 jana.jarosova@upsvr.gov.sk
Recepcia Sojčáková Lucia, Bc. - príz. 041/2448800 lucia.sojcakova@upsvr.gov.sk
Recepcia Chrenšťová Michaela, Ing. - príz. 041/2448800 michaela.chrenstova@upsvr.gov.sk
Če-Čh, Pa, Po, Pi, Kot, Koť, Ž, Kor Kubofová Zuzana, Mgr. 203 1. 041/2448806 zuzana.kubofova@upsvr.gov.sk
Ka, Ke, Ki, Kl, Kľ, Kv, Kov, Z, Ša, Ky, Kop Fekulová Viera, Mgr. 108 1. 041/2448882 viera.fekulova@upsvr.gov.sk
Ma okrem Mar Gomolová Janka 208 1. 041/2448830 janka.gomolova@upsvr.gov.sk
A, E, H, Cy-Cz, Kom, Kon, Sf-Sh, Šf-Šh, Kos, Koz, Py Gužiová Anna 207 1. 041/2448853 anna.guziova@upsvr.gov.sk
G, Sk, Pj, Pl, Pr, Ps, Pt, Koa, Kob, Koc, Kou, X, Y Jurčiková Dana 207 1. 041/2448853 dana.jurcikova@upsvr.gov.sk
Kub-Kum, Pe, Sm, Sn, Ši, Šj Kubištová Jana, Mgr. 107 prízemie 041/2448807 jana.kubistova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Dz, Dž, Kuž, N, R, Si, Sj, Pu, W, Kun,Km, Kn Kajánková Erika, Mgr. 212 1. 041/2448810 erika.kajankova@upsvr.gov.sk
Či-Čt, J, Koh, Koi, Sd-Se, Kup, Kur, Kuz Kubašková Janka, Mgr. 213 1. 041/2448819 janka.kubaskova@upsvr.gov.sk
Kr, Kř, Koč, La, Sa Priečková Anna, Mgr. 108 príz. 041/2448882 anna.prieckova@upsvr.gov.sk
Br-Bž, Lb-Lz Prívarová Viera, Bc. 106 príz. 041/2448802 viera.privarova@upsvr.gov.sk
Ču-Čz, Sl, Sp-Sz, Šk-Šl, Kus, Kuš Rábiková Janka, Mgr. 213 1. 041/2448819 janka.rabikova@upsvr.gov.sk
U, Ce-Cx, Me-My, Koš, Kož, Koň, Kol, Šd-Še Saksonová Adriana 208 1. 041/2448830 Adriana.Matyskova@upsvr.gov.sk
F, CH, I, Ľ, Sb, Sc, Šb, Šč, Ča-Čd, So Sýkorová Janka, Ing. 212 1. 041/2448810 janka.sykorova@upsvr.gov.sk
V, T Šarláková Viera, Mgr. 203 1. 041/2448806 viera.sarlakova@upsvr.gov.sk
Mar, Evidencia záujemcov o zamestnanie Šubíková Renáta, Mgr. 211 1. 041/2448820 renata.subikova@upsvr.gov.sk
Ba-Bo, Ca-Cd, O Vrábelová Janka,Mgr. 107 príz. 041/2448807 janka.vrabelova@upsvr.gov.sk
Šm-Šv Vráželová Alena, Mgr. 106 príz. 041/2448802 alena.vrazelova@upsvr.gov.sk
späť