Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca Recepcia: 041/2448800
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jarošová Jana, Ing. 209 1. 041/2448854 jana.jarosova@upsvr.gov.sk
Recepcia Sojčáková Lucia, Bc. - príz. 041/2448800 lucia.sojcakova@upsvr.gov.sk
Recepcia Chrenšťová Michaela, Ing. - príz. 041/2448800 michaela.chrenstova@upsvr.gov.sk
Kok, Kot,Koť, Pa, Po Belešová Veronika, Mgr. 203 1. 041/2448806 veronika.belesova@upsvr.gov.sk
Či-Čt, Ka, Kl, Kľ, Kov, Ša, Z Fekulová Viera, Mgr. 108 1. 041/2448882 viera.fekulova@upsvr.gov.sk
Če-Čch, Kor, Kos, Koz, Kun, Ma (okrem Mar), Pi, Py,Ž Gomolová Janka 208 1. 041/2448830 janka.gomolova@upsvr.gov.sk
A, Cy - CZ, E, H, Kom, SF - SH, Šf - Šh Gužiová Anna 205 1. 041/2448853 anna.guziova@upsvr.gov.sk
G, Kon, Kup, Pj, Pl, Pr, Ps, Pt, Sk Jurčiková Dana 205 1. 041/2448853 dana.jurcikova@upsvr.gov.sk
Kub - Kum, Pe, Sm, Sn Kubištová Jana, Mgr. 107 prízemie 041/2448807 jana.kubistova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Dz, Dž, Kuž, N, R, Sj, W Kajánková Erika, Mgr. 212 1. 041/2448810 erika.kajankova@upsvr.gov.sk
J,Ke, Ki, Koh, Koi - Koj, Kož Kubofová Zuzana, Mgr. 213 1. 041/2448819 zuzana.kubofova@upsvr.gov.sk
Km, Kn,Kop, Kr, Kur, Kuz, Kv, La Priečková Anna, Mgr. 108 príz. 041/2448882 anna.prieckova@upsvr.gov.sk
Br - Bž, Ca - Cd, , Koa - Koc, Kou, Ky, Lb - Lz, Pu, Si, Ši - Šj, X, Y Prívarová Viera, Bc. 106 príz. 041/2448802 viera.privarova@upsvr.gov.sk
Ču - Čz, Kus, Kuš, Sd - Se, Sl, Sp - Sz, Šk - Šl Rábiková Janka, Mgr. 213 1. 041/2448819 janka.rabikova@upsvr.gov.sk
U, Ce - Cx, Kol, Koň, Koš, Me - My, Šd - Še Saksonová Adriana 208 1. 041/2448830 Adriana.Matyskova@upsvr.gov.sk
Ča - Čd, F, Ch, I, Ľ, Sb, Sc, Šb, Šč, Sýkorová Janka, Ing. 212 1. 041/2448810 janka.sykorova@upsvr.gov.sk
Koč, Sa, T, V Šarláková Viera, Mgr. 203 1. 041/2448806 viera.sarlakova@upsvr.gov.sk
Mar, Evidencia záujemcov o zamestnanie Šubíková Renáta, Mgr. 204 1. 041/2448820 renata.subikova@upsvr.gov.sk
Ba - Bo Vrábelová Janka,Mgr. 107 prízemie 041/2448807 janka.vrabelova@upsvr.gov.sk
O, So, Šm - Šv, Vráželová Alena, Mgr. 106 1. 041/2448802 alena.vrazelova@upsvr.gov.sk
späť