Oddelenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately

A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Halvoníková Monika, PhDr. 315 2. 041/2449 829 monika.halvonikova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník
Čadca – Hurbanova, Okružná č. 109,110, 111, 2681, 2981, 2984, 3001, SNP, U Krkošky, Školská, U Hluška (spodná časť); Čierne, Skalité Mikulová Mária, Bc. 314 2. 041/2449818 maria.mikulova@upsvr.gov.sk
Čadca – Okružná č. 100,102,103,104, 105,106, Dlhá nad Kysucou, Makov, Turzovka Plešivčáková Iveta, Mgr. 314 2. 041/2449818 iveta.plesivcakova@upsvr.gov.sk
Čadca – A. Hlinku, Bajzova, Dukelských Hrdinov, Francisciho, Hollého, Hviezdoslavova, J. Bottu, Kukučínova, Ľ. Janotu, Ľ. Podjavorinskej, Májova, Mierova, Nábrežná, Palárikova, Pribinova, Rázusova, Štúrova, Slov. Dobrovoľníkov, Fraňa Kráľa, J. Kollára, 17. Novembra, Ul. Slobody, U Buty, U Ševca, U Sihelníka, U Krkošky (časť nad poslednými panelákmi); Zákopčie, Podvysoká, Staškov Cenigová Tatiana, Mgr. 313 2. 041/2449836 tatiana.cenigova@upsvr.gov.sk
Čadca – M. R. Štefánika, J. Kráľa, A. Bernoláka, Jašíkova, Kysucká cesta, Komenského, Moyzesova,Horelica, Oščadnica, Zborov nad Bystricou, Klubina, Radôstka, Nová Bystrica, Stará Bystrica Suchánek Vladimír, Mgr. 309 2. 041/2449 804 vladimir.suchanek@upsvr.gov.sk
Čadca - Ul. Staničná, Slovanská cesta, Jesenského; Bukov; Krásno nad Kysucou, Dunajov, Svrčinovec Dürschmiedová Lenka, Mgr. 316 2. 041/2449837 lenka.durschmiedova@upsvr.gov.sk
Čadca: Okružná č. 112, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 687,688,689, Mierová, Gočárova, Vojty – Potočná, Horná; Podzávoz, Milošová, Čadečka, Drahošanka, Raková Jarabicová Gabriela, Mgr. 316 2. 041/2449837 gabriela.jarabicova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník: Olešná, Klokočov, Vysoká nad Kysucou, Turzovka Predmier, Chalúpkova –Čadca, Náhradná osobná starostlivosť: písm. A - L Stančová Monika, Mgr. 313 2. 041/2449 836 monika.stancova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť - mestá a obce okresu Zubričanová Marta, Mgr. 310 2. 041/2449821 marta.zubricanova@upsvr.gov.sk
Ústavná starostlivosť - mestá a obce okresu Delinčáková Alena, Mgr. 310 2. 041/2449 821 alena.delincakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoleté FO + záškoláctvo Jurčíková Renáta, Mgr. 312 2. 041/2449 806 renata.jurcikova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre mladistvých a maloletých Štetiarová Anna, Mgr. 312 2. 041/2449806 anna.stetiarova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Straková Miroslava, Mgr. 312 2. 041/2449816 miroslava.strakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Zuzana Dočárová, Mgr. 312 041/2449816 zuzana.docarova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Strapáčová Štefánia 310 041/2449821 Stefania.strapacova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Kopas Pavol, Mgr. 309 2. 041/2449 804 pavol.kopas@upsvr.gov.sk
späť