Pracovisko Turzovka

Pracovisko Turzovka

R. Jašíka 178, 023 54 Turzovka
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda správneho konania
Darina Dobošová, Mgr. 21 2 041/2445 810 darina.dobosova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
samostatný radca HN, NV a ŠSD Mikovčáková Zdenka, Mgr. 2. 041/2445 809 zdenka.mikovcakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca HN, NV a ŠSD Staníková Eva, Mgr. 2. 041/2445 804 eva.stanikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca HN, NV a ŠSD Stopková Jana, Mgr. 2. 041/2445 805 jana.stopkova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
samostatný radca HN,NV a ŠSD Belková Jana, PhDr. 2. 041/2445 808 belkova.jana@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Bo-Bý, D, Ď, CH, N, O, Ó, P, T, Ť, Z, Ž Bobeková Mária, Mgr. 34 3. 041/2445 800 maria.bobekova2@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie F, H, I, Í, J, M, V, W Dybalová Iveta, Mgr. 34 3. 041/2445 800 iveta.dybalova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Č, G, K, L, Ľ, Ĺ Srničková Marcela, Mgr. 33 3. 041/2445 806 marcela.srnickova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie A, Ba-Bp, C, E, R, S, Š, U, Ú, X, Y Vyrobiková Zdenka 33 3. 041/2445 806 zdenka.vyrobikova@upsvr.gov.sk
späť