Pracovisko Turzovka

Pracovisko Turzovka

Agenda služieb pre občana recepcia: 041/2445802
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Č, K, L, Ľ Srničková Marcela, Mgr. 33 3. 041/2445806 marcela.srnickova@upsvr.gov.sk
D, Ď, CH, N, O, P, T, Z, Ž Bobeková Mária, Mgr. 34 3. 041/2445800 maria.bobekova2@upsvr.gov.sk
A, H, I, J, Ma, V, W Dybalová Iveta, Mgr. 34 3. 041/2445800 iveta.dybalova@upsvr.gov.sk
B, G, F, Mb - Mž Gunčagová Darina, Mgr. 5 3. 041/2445808 darina.guncagova@upsvr.gov.sk
C, E, R, S, Š, U, X, Y Vyrobiková Zdenka 33 3. 041/2445806 zdenka.vyrobikova@upsvr.gov.sk
späť