Referát služieb pre zamestnávateľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agent pre voľné pracovné miesta Chabrečková Mária, Mgr. 106 príz. 041/2448 803 maria.chabreckova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Zemaníková Jana, Mgr. 106 príz. 041/2448 803 jana.zemanikova@upsvr.govsk
cudzinci, infokarty, povolenia Jánošíková Mária, Bc. 102 príz. 041/2448 817 maria.janosikova@upsvr.gov.sk
cudzinci, infokarty, povolenia Kufová Eva, Mgr. 102 príz. 041/2448 817 kufova.eva@upsvr.gov.sk
späť