Referát služieb pre zamestnávateľa

Referát služieb pre zamestnávateľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agent pre voľné pracovné miesta Eisnerová Anna, Bc. 109 príz. 041/2448 803 anna.eisnerova@upsvr.gov.sk
cudzinci, infokarty, povolenia Jánošíková Mária, Bc. 102 príz. 041/2448 817 maria.janosikova@upsvr.gov.sk
cudzinci, infokarty, povolenia Kufová Eva, Mgr. 102 príz. 041/2448 817 kufova.eva@upsvr.gov.sk
späť