Referát služieb pre zamestnávateľa a EURES

Voľné  pracovné  miesta

Agenda referátu služieb pre zamestnávateľa je vybavovaná na pracovisku Čadca, Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca,  kancelária č. 101, prízemie

Vaše požiadavky vybavia agenti pre voľné pracovné miesta :
Mgr. Jana Zemaníková,  Bc. Eisnerová Anna
Kontakt : 041 2448 803, 0918879159

Fax : 0412448000
Email : jana.zemanikova@upsvr.gov.sk

            anna.eisnerova@upsvr.gov.sk

Voľné pracovné miesta sa môžu nahlásiť :

 • elektronicky na stránke istp.sk
 • telefonicky
 • mailom
 • osobne

Výberové konanie sa môže realizovať v priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, v priestoroch  pracoviska Turzovka a v priestoroch patriacich zamestnávateľovi.

V prípade záujmu o realizáciu výberového konania kontaktujte, prosím, agentov pre voľné pracovné miesta.

EURES

Európske služby zamestnanosti (EURopean Employment Services) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. Do siete EURES sú zapojené aj regionálne a národné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú problematikou zamestnanosti, ako napríklad odborové zväzy, zamestnávatelia a ich organizácie a pod.
Je to hlavný ekonomický nástroj Európskej únie na správne fungovanie trhov práce. EURES tvoria Európskou komisiou vyškolení poradcovia, ktorí poskytujú informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby klientom po celej Európe.
Sieť EURES plní dôležitú úlohu v cezhraničných regiónoch. EURES poradcovia tu poskytujú pomoc a poradenstvo zamerané na práva a povinnosti zamestnancov, ktorí žijú v jednej krajine a pracujú v inej. Cezhraničné partnerstvá sú tiež dôležitým nástrojom pre rozvoj európskeho trhu práce.

Napriek tomu, že verejné služby zamestnanosti sú v každej krajine usporiadané iným spôsobom, všetky majú za cieľ prispieť ku zladeniu dopytu a ponuky na trhu práce prostredníctvom poskytovania informácií, poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti.
EURES disponuje databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ. Okrem pracovných miest disponujú naši poradcovia informáciami o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, informáciami o situáciách na jednotlivých trhoch práce o registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, vedia pomôcť a poradiť pri tvorbe životopisov do jednotlivých krajín a zreálňujú predstavy našich klientov o práci v zahraničí.
V Slovenskej republike začala sieť EURES pracovať od 1. mája 2004 vstupom SR do EÚ. Služby siete EURES sú dostupné prostredníctvom EURES poradcov a kontaktných osôb EURES na všetkých 46 úradoch práce a tiež prostredníctvom EURES internetových pracovných portálov.
EURES – európska sieť služieb zamestnanosti, pomáha európskym zamestnávateľom prostredníctvom siete viac než 700 odborných EURES poradcov orientovať sa v záležitostiach týkajúcich sa mobility na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Sieť EURES teda asistuje zamestnávateľom pri hľadaní pracovníkov na obsadenie svojich voľných pracovných miest a poskytuje užitočné informácie o nábore na európskom pracovnom trhu.
Európsky trh práce je veľmi rôznorodý a zamestnávateľom  ponúka nespočetné množstvo  príležitostí získať vhodných pracovníkov. Na druhej strane, poskytuje aj obrovské príležitosti pre všetkých, ktorí chcú pracovať mimo svojej rodnej krajiny a získať nové pracovné skúsenosti, naučiť sa jazyk, spoznať nových ľudí a obohatiť svoj život o ďalší rozmer.  Veľkou devízou takýchto pracovníkov  je vzdelanie a odborné skúsenosti, ktoré sú pre každého zamestnávateľa veľkým prínosom, zároveň môžu pomôcť nadviazať nové obchodné kontakty  v krajine, z ktorej pochádzajú, čím zvyšujú zamestnávateľovi konkurencieschopnosť a prinášajú inovácie.

Čo Vám EURES Slovensko môže ponúknuť?

Európska sieť pracovných príležitostí–otvára európsky trh práce tým, že vám ponúka:

 • spracovanie  pracovných ponúk; 
 • bezplatné inzerovanie vašich voľných pracovných miest v celej Európe;
 • asistovanie pri náborových aktivitách;
 • účasť na Medzinárodných burzách práce v krajinách EÚ/EHP;
 • prístup k on-line životopisom tisícok uchádzačov;
 • odborné poradenstvo pri hľadaní zamestnancov;
 • informácie o živote a práci v európskych krajinách;
 • špeciálne poradenstvo pre zamestnávateľov a pracovníkov v prihraničných regiónoch

 Európsky portál pre pracovnú mobilitu www.eures.europa.eu

 • vám umožňuje zverejniť vašu pracovnú ponuku, ku ktorej budú mať prístup všetci občania krajín EÚ/EHP
 • pomôže pri vyhľadávaní vhodného zamestnanca z databázy životopisov
 • umožní vám bezplatne sa zaregistrovať a vytvoriť si svoj profil

 Ako si nájsť prácu cez EURES

Slovenská republika je súčasťou Európskej únie a vďaka tomu sa slovenským občanom rozšírili možnosti zamestnania sa. Otvorili sa pre nás pracovné trhy mnohých vyspelých európskych štátov a umožnili nám slobodne sa rozhodovať o tom, kde chceme pracovať a žiť.
So základným problémom ako si nájsť prácu v rámci celej EÚ nám prostredníctvom služieb svojich poradcov pomáha celoeurópska poradenská sieť EURES. Sústreďuje a zároveň poskytuje množstvo informácií o pracovnej problematike a hlavne bezplatne zverejňuje inzeráty na voľné pracovné miesta v celej EÚ.

Ako si teda nájsť prácu v zahraničí? Postupujte s nami nasledujúcim spôsobom a dozviete sa viac :

 • navštívte web stránky www.eures.sk a http://ec.europa.eu/eures. Nájdete tam konkrétne ponuky práce z jednotlivých krajín EÚ. Sú zoradené podľa krajín a dá sa v nich ľahko vyhľadávať.
 • napíšte si svoj životopis a sformulujte žiadosť pre potenciálneho zamestnávateľa. Vzor životopisu tiež nájdete na internetovom portáli EURES na adrese, www.eures.sk . Obidva dokumenty napíšte v jazyku, v   ktorom je vami vybraný inzerát podaný.
 • ďalej už neostáva nič iné, len hľadať inzeráty a posielať na ne svoj životopis spolu so žiadosťou

Nečakajte, že hneď na prvý inzerát dostanete kladnú odpoveď. Rovnako, ako je tomu u nás na Slovensku, vyžaduje hľadanie zamestnania trpezlivosť a vlastnú aktivitu. Nečakajte, kým dostanete odpoveď na prvý inzerát, ale oslovte hneď ďalších potenciálnych zamestnávateľov. Je určite lepšie vyberať si z viacerých ponúk, ako nemať žiadnu. Zvážte svoje jazykové možnosti vzhľadom k práci, ktorú chcete vykonávať. Uvedomte si, že znalosť jazyka potrebujete nielen pre komunikáciu na pracovisku, ale aj na riešenie problémov a vybavovanie súvisiacich administratívnych úkonov v danej krajine.

Dátum vytvorenia stránky: 16.11.2015
Dátum aktualizácie: 26.02.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac