Kontakty OSO

Oddelenie služieb pre občana
 
funkcia, agendapriezvisko meno titulkanc.posch.tel. č.e-mail
Vedúca oddelenia
Jolana Gočalová PhDr.
3b
2
043/2444 310
jolana.gocalova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Katarína Nováková Bc.
2b
2
043/2444 313
katarina.novakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Sláva Šťastná Mgr.
2b
2
043/2444 373
slava.stastna@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Dana Sopúchová Ing.
7
2
043/2444 452
dana.sopuchova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Jana Surová Bc.
6
2
043/2444 314
jana.surova@upsvr.gov.sk
Radca
Edita Balcová
4
2
043/2444 316
edita.balcova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Katarína Gaššová Ing.
4
2
043/2444 315
katarina.gassova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Jana Uhríčíková Mgr.
1
2
043/2444 321
jana.uhricikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Hollá Kveta Bc.
1
2
043/2444 312
kveta.holla@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Daniela Radzová Mgr.
5
príz.
043/2444 311
daniela.radzova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Zuzana Kozáčiková Mgr.
5
príz.
043/2444 319
zuzana.kozacikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Málik Miroslav Ing.
5
príz.
043/2444 322
miroslav.malik@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
Valečíková Jana Mgr.
7
príz.
043/2444 323
jana.valecikova@upsvr.gov.sk
Odborný radca
Roman Markulček Mgr.
7
príz.
043/2444 550
roman.markulcek@upsvr.gov.sk
 

Rozdelenie obvodov sprostredkovania zamestnania 

 

P.č. Ulica LOKALITA REFERENT Poschodie kancelária Pracovisko
1 1. mája KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
2 28. októbra KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
3 29. augusta ZÁSKALIE Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
4 9. mája KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
5 A. Halašu ZÁSKALIE Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
6 A.Sládkoviča MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
7 Aleja Slobody MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
8 Beňovolehotská BEŇOVA LEHOTA Mgr.Radzová prízemie č. 5 2
9 Bernolákova MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
10 Bez pobytu MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
11 Bohúňova MALÝ BYSTEREC Mgr.Radzová prízemie č. 5 2
12 Bysterecká VEĽKÝ BYSTEREC Ing.Málik prízemie č. 5 3
13 ČSA MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
14 Družby BREZOVEC Ing.Sopúchová 2. poschodie č. 7 14
15 Dukelských Hrdinov BREZOVEC Ing.Sopúchová 2. poschodie č. 7 14
16 E. Hroboňovej MEDZIHRADNÉ Mgr.Kozáčiková prízemie č. 5 4
17 Fučíkova MALÝ BYSTEREC Mgr.Radzová prízemie č. 5 2
18 Gäceľská cesta MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
19 Generála Svobodu MALÝ BYSTEREC Mgr.Radzová prízemie č. 5 2
20 Hôrky ZÁSKALIE Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
21 Hurbanova VEĽKÝ BYSTEREC Ing.Málik prízemie č. 5 3
22 Hviezdoslavovo námestie MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
23 Chočská BANISKO Mgr.Kozáčiková prízemie č. 5 4
24 J. A. Komenského KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
25 J. Bottu MEDZIHRADNÉ Mgr.Kozáčiková prízemie č. 5 4
26 J. Gagarina BREZOVEC Ing.Sopúchová 2. poschodie č. 7 14
27 J. Hollého MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
28 J. Ťatliaka MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
29 Jánoškova MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
30 Jelšavská KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
31 Jilemnického ZÁSKALIE Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
32 Kalinova KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
33 Kňažská KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
34 Kocmál MOKRAĎ Balcová 2. poschodie č. 4 6
35 Kohútov Sad MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
36 Kpt. Jaroša KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
37 Kpt. Nálepku KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
38 Kubínska MOKRAĎ Balcová 2. poschodie č. 4 6
39 Ľ. Štúra BREZOVEC Ing.Sopúchová 2. poschodie č. 7 14
40 Lopušná MALÝ BYSTEREC Mgr.Radzová prízemie č. 5 2
41 Lucenkova VEĽKÝ BYSTEREC Ing.Málik prízemie č. 5 3
42 M.Gaceka BREZOVEC Ing.Sopúchová 2. poschodie č. 7 14
43 M. Hamuljaka MEDZIHRADNÉ Mgr.Kozáčiková prízemie č. 5 4
44 M. Hattalu BREZOVEC Ing.Sopúchová 2. poschodie č. 7 14
45 M. Uhra MALÝ BYSTEREC Mgr.Radzová prízemie č. 5 2
46 M. Urbana MEDZIHRADNÉ Mgr.Kozáčiková prízemie č. 5 4
47 M.R.Štefánika MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
48 Matúškova MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
49 MDD MALÝ BYSTEREC Mgr.Radzová prízemie č. 5 2
50 MDŽ MALÝ BYSTEREC Mgr.Radzová prízemie č. 5 2
51 Medzihradská MEDZIHRADNÉ Mgr.Kozáčiková prízemie č. 5 4
52 Mierová BREZOVEC Ing.Sopúchová 2. poschodie č. 7 14
53 Mládežnícka KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
54 Mokraďská MOKRAĎ Balcová 2. poschodie č. 4 6
55 Na Kopanici MEDZIHRADNÉ Mgr.Kozáčiková prízemie č. 5 4
56 Na lánoch ZÁSKALIE Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
57 Na Ožnici BREZOVEC Ing.Sopúchová 2. poschodie č. 7 14
58 Na Sihoti VEĽKÝ BYSTEREC Ing.Málik prízemie č. 5 3
59 Na Záhumní KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
60 Nábrežie Oravy MOKRAĎ Balcová 2. poschodie č. 4 6
61 Nad brehmi VEĽKÝ BYSTEREC Ing.Málik prízemie č. 5 3
62 Námestie Jána Vojtaššáka BREZOVEC Ing.Sopúchová 2. poschodie č. 7 14
63 Námestie Slobody VEĽKÝ BYSTEREC Ing.Málik prízemie č. 5 3
64 Nemocničná BREZOVEC Ing.Sopúchová 2. poschodie č. 7 14
65 Obrancov mieru MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
66 Odbojárov BREZOVEC Ing.Sopúchová 2. poschodie č. 7 14
67 Okružná VEĽKÝ BYSTEREC Ing.Málik prízemie č. 5 3
68 Partizánska cesta MEDZIHRADNÉ Mgr.Kozáčiková prízemie č. 5 4
69 Pelhřimovská VEĽKÝ BYSTEREC Ing.Málik prízemie č. 5 3
70 Pltisko ZÁSKALIE Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
71 Pod Čereňou KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
72 Pod Dúbravou KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
73 Podzámocká KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
74 Priemyselná MOKRAĎ Balcová 2. poschodie č. 4 6
75 Radlinského MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
76 Rybárska ZÁSKALIE Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
77 S. Nováka MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
78 Severná ZÁSKALIE Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
79 Slnečná BANISKO Mgr.Kozáčiková prízemie č. 5 4
80 SNP VEĽKÝ BYSTEREC Ing.Málik prízemie č. 5 3
81 Staničná MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
82 Šmidkeho MEDZIHRADNÉ Mgr.Kozáčiková prízemie č. 5 4
83 Športovcov VEĽKÝ BYSTEREC Ing.Málik prízemie č. 5 3
84 Timravina ZÁSKALIE Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
85 Tulská BREZOVEC Ing.Sopúchová 2. poschodie č. 7 14
86 Veterná MALÝ BYSTEREC Mgr.Radzová prízemie č. 5 2
87 Vodárenská KŇAŽIA Balcová 2. poschodie č. 4 6
88 Záskalická ZÁSKALIE Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
89 Zochova MALÝ BYSTEREC Mgr.Radzová prízemie č. 5 2
90 Železničiarov MESTO Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
  Bziny Bziny Balcová 2. poschodie č. 4 6
  Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou Bc.Hollá 2. poschodie č. 1 9
  Horná Lehota Horná Lehota Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
  Chlebnice Chlebnice Bc.Hollá 2. poschodie č. 1 9
  Istebné Istebné Mgr.Radzová prízemie č. 5 2
  Jasenová Jasenová Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
  Kraľovany Kraľovany Mgr.Uhričíková 2. poschodie č. 1 10
  Krivá Krivá Bc.Hollá 2. poschodie č. 1 9
  Leštiny Leštiny Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
  Malatiná Malatiná Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
  Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou Balcová 2. poschodie č. 4 6
  Oravská Poruba Oravská Poruba Mgr.Radzová prízemie č. 5 2
  Oravský Podzámok Oravský Podzámok Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
  Osádka Osádka Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
  Párnica Párnica Mgr.Kozáčiková prízemie č. 5 4
  Pokryváč Pokrývač Bc.Surová 2. poschodie č. 6 5
  Pribiš Pribiš Balcová 2. poschodie č. 4 6
  Pucov Pucov Balcová 2. poschodie č. 4 6
  Sedliacka Dubová Sedliacka Dubová Bc.Hollá 2. poschodie č. 1 9
  Veličná Veličná Mgr.Radzová prízemie č. 5 2
  Vyšný Kubín Vyšný Kubín Ing.Gaššová 2. poschodie č. 4 8
  Zázrivá Zázrivá Mgr.Uhričíková 2. poschodie č. 1 10
  Žaškov Žaškov Mgr.Kozáčiková prízemie č. 5 4

 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 02.12.2021
späť