Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Gutayová Janka, Ing. 212 2 031/2440-170 Janka.Gutayová@upsvr.gov.sk
pohľadávky Puhaová Mária 209 2 031/2440-184 Maria.Puhaova@upsvr.gov.sk
pohľadávky Bódisová Orsolya, Bc. 209 2 031/2440-184 Bodisova.Orsolya@upsvr.gov.sk
pohľadávky Borárosová Judita 209 2 031/2440-181 Borarosova.Judita@upsvr.gov.sk
podateľňa Miklósová Katarína 17 prízemie 031/2440-196 Miklosova.Katarina@upsvr.gov.sk
podateľňa Horváthová Ružena 17 2 031/2440-196 Horvathova.Ruzena@upsvr.gov.sk
späť