Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nagyová Andrea, PhDr. 208 2 031/2440-450 Andrea.Nagyova2@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ Jónásová Ágnes, Mgr. 106 1 031/2440-451 Agnes.Jonasova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ Oravczová Monika, Ing. 106 1 031/2440-451 Monika.Oravczova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie ZoZ- NP Nestrať prácu Gáspár Ildikó, Mgr. 106 1 031/2440-454 Ildiko.Gaspar@upsvr.gov.sk
odborný poradca - NP IP pre ZUoZ Massziová Tamara, Mgr. 106 1 031/2440-454 Tamara.Massziova@upsvr.gov.sk
odborný poradca Novák Alexander, Mgr. 109 1 031/2440-453 Alexander.Novak@upsvr.gov.sk
odborný poradca Petőczová Viktória, Mgr. 109 1 031/2440-453 Viktoria.Petoczova@upsvr.gov.sk
NP vzdelávanie UoZ - 2 Szitásová Viktória 16 prízemie 031/2440-444 Viktoria.Szitasova@upsvr.gov.sk
odborný poradca - NP IP pre ZUoZ Fűri Peter, Mgr. 16 prízemie 031/2440-444 Peter.Furi@upsvr.gov.sk
kariérový poradca Molnár Péter, PhDr. 6 prízemie 031/2440-455 Peter.Molnar@upsvr.gov.sk
späť