Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Lelkes Tibor, Mgr. 20 prízemie 031/2440-310 Tibor.Lelkes@upsvr.gov.sk
recepcia Jónášová Szalacsyová Stela, Bc. 1 prízemie 031/2440-312 Stela.JonasovaSzalacsyova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Kh, Ki, Kl, Km, Kn, Le, Li, Lo, Lu, Lö, Lő, Sk, Sl, Sm, Sn, Sp, Sr, Su, Sü, Sv, Sz Csölleová Kornélia 2 prízemie 031/2440-323 Kornelia.Csolleova@upsvr.gov.sk
A, Á, Fa, Fá, Me, Mé, Mi, O, Ó, Ö, Va, Vá Tóthová Viola 2 prízemie 031/2440-319 Viola.Tothova@upsvr.gov.sk
C, Č, E, É, Fi, Fl, He, Hé, Hu, Pe, Pé, Pr, U, Ú, Ü Dobreová Agneša 2 prízemie 031/2440-319 Agnesa.Dobreova@upsvr.gov.sk
Bu, Bú, Bü, Fe, Ga, Gá, Gd, Ge, Gé, Gi, Gl, Go, Ha, Há, Hi, Hl, Ho, Hö, Hr, Po, Pó, Pö, Pő, Si, Sí, So, Só Hölgyeová Monika 3 prízemie 031/2440-321 Monika.Holgyeova@upsvr.gov.sk
Ka, Ká, Ke, Ké, Kr, Ku, Kú, Kü, Kv, Mo, Mó, Mu, Mú, Mr, R, Ř, Vi, Ví Egriová Henrieta 3 prízemie 031/2440-321 Henrieta.Egriova@upsvr.gov.sk
Fo, Fö, Fr, Fu, Fü, La, Lá, Ne, Né, St, Š, T, Ve, Vé, Vl, Vr Vargová Erika 9 prízemie 031/2440-324 Erika.Vargova2@upsvr.gov.sk
I, Je, Jo, Jó, Ju, Ma, Má, Ml, Na, Ná, No, Ny, Vo, Vö, Vch, Vy, W, Z, Ž, Zs Végh Erzsébet 9 prízemie 031/2440-324 Erzsebet.Vegh@upsvr.gov.sk
Bi, Bí, Bl, Go, Gö, Gő, Gr, Gu, Gú, Gy, Ko, Kó, Kö, Kő, Pa, Pá, Pi, Pu, Sa, Sá Vida Mária 21 prízemie 031/2440-314 Maria.Vida@upsvr.gov.sk
Ba, Bá, Br, Be, Bé, Bo, Bó, Bö, Ja, Já, S, Se, Sch Bokrosová Mária 21 prízemie 031/2440-314 Maria.Bokrosova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
agent pre voľné pracovné miesta Bódis Július, Mgr. 8 prízemie 031/2440-318 Julius.Bodis@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta, povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Csémyová Eva, Bc. 22 prízemie 031/2440-410 Eva.Csemyova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta, zamestnávanie cudzincov Árendášová Dana, Bc. 22 prízemie 031/2440-315 Dana.Arendasova@upsvr.gov.sk
zamestnávanie cudzincov Holočiová Henrieta 22 prízemie 031/2440-315 Henrieta.Holociova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta, zamestnávanie cudzincov - prac. Veľký Meder Koroly Dalma, Mgr. 7 1 031/2443-351 Dalma.Koroly@upsvr.gov.sk
pracovisko Šamorín, Bratislavská 35
Báč, Čenkovce, Lehnice A-O, Oľdza, Veľká Paka, Šamorín P, S, Š, T, Ť, Zlaté Klasy A-B, M Sliva Palkovičová Diana, Bc. 1 prízemie 031/2442-342 Diana.Slivapalkovicova@upsvr.gov.sk
Horný Bar, Rohovce, Šamorín U, V, W, Z, Ž, Lehnice P-Ž, RECEPCIA Horváthová Sabina 3 prízemie 031/2442-340 Sabina.Horvathova@upsvr.gov.sk
Lehnice P-Ž, Hviezdoslavov A-K, Nov. Život-Eliášovce, Nov. Život-Tonkovce, Nov. Život-Vojtechovce, Blatná n/O, Šamorín A-B, K, L, Zlat. Klasy R Jankóová Alžbeta 5 prízemie 031/2442-343 Alzbeta.Jankoova@upsvr.gov.sk
Bellová Ves, Blahová, Čakany, Janíky, Kvetoslavov, Macov, Mierovo, Šamorín C-J, Zlat. Klasy I, J, K, L, N, O, P, S, Š, T, U, V, W, Z, Ž Lagová Dáša 13 prízemie 031/2442-117 Dasa.Lagova@upsvr.gov.sk
Dobrohošť, Kyselica, Hubice, Hviezdoslavov L-Z, Štvrtok n/O, Trnávka, Vojka nad Dunajom, Šamorín M, N, O, R, Zlat. Klasy C-Ch Koleszárová Judita 14 prízemie 031/2442-346 Judita.Koleszarova@upsvr.gov.sk
pracovisko Veľký Meder, Okočská 1
D-Ď, I, G, M, O Barta Vojtech 3 prízemie 031/2443-118 Vojtech.Barta@upsvr.gov.sk
C-Č, F, H, E-É, Z Soósová Renáta 3 prízemie 031/2443-118 Renata.Soosova@upsvr.gov.sk
E-É, J, Ke-Kch, Kr, Ki-Kľ, Kn-Kq, Ks-Kť, L, T, N, P, R-Š Nagyová Mária 5 prízemie 031/2443-353 Maria.Nagyova2@upsvr.gov.sk
A-B, Ka-Kž, Km, Ko-Kö, Ku-Kž, U-Ú, V, W Csehová Eva 5 prízemie 031/2443-353 Eva.Csehova@upsvr.gov.sk
späť