Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Národné projekty v programovom období 2007-2013

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

      

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 


 

Národný projekt XXXII Príspevok na službu starostlivosti o dieťa v rámci BSK

Informácie o národnom projekte.

 

viac

 

Národný projekt XXXI Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK- 2

Informácie o NP XXXI.

 

viac

 

Národný projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK

Informácie o národnom projekte.

 

viac

 

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

Informácie o národnom projekte.

 

viac

 

Národný projekt XXI/B Podpora vytvárania pracovných miest - 3

Informácie o NP XXI/B.

 

viac

 

Národný projekt XXI/A Podpora vytvárania pracovných miest-2

Informácie o NP XXI/A.

 

viac

 

Národný projekt XXI Podpora vytvárania pracovných miest

Informácie o NP XXI.       

 

viac

 

Národný projekt XX Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve

Informácie o NP XX.

 

viac

 

Národný projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v Bratislavskom samosprávnom kraji

Informácie o NP BSK.

 

viac

 

Národný projekt XXV-2 Príspevok na službu starostlivosti o dieťa

Informácie o NP XXV-2.

 

viac

 

Národný projekt XXIV-2 Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov

Informácie o NP XXIV-2.

 

viac

 

Národný projekt XVI-2 Modernizácia a zefektívnenie činnosti verejnej správy

Informácie o NP XVI-2.

 

viac

 

Národný projekt XIV-2 Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce

Informácie o NP XIV-2.

 

viac

 

Národný projekt XII-2 Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov

Informácie o NP XII-2.

 

viac

 

Národný projekt X-2 Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti

Informácie o NP X-2.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 17.07.2009
Dátum aktualizácie: 10.02.2016

Tlačiť