Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Národné projekty v programovom období 2014-2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore

z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 

 

  

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


 

Národný projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ

Informácie o NP VAOTP MUoZ.

 

viac

 

Národný projekt REŠTART-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce

Informácie o NP REŠTART-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na TP.

 

viac

 

Národný projekt Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP Vzdelávanie mladých UoZ.

 

viac

 

Národný projekt Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP Reštart pre mladých UoZ.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3

Informácie o NP PZ VAOTP-3.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 2

Informácie o NP Podpora ZP-2.

 

viac

 

Národný projekt Šanca pre mladých

Informácie o NP Šanca pre mladých.

 

viac

 

Národný projekt Cesta na trh práce

Informácie o NP Cesta na trh práce.

 

viac

 

Národný projekt Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti

Informácie o NP Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti.

 

viac

 

Národný projekt Spoločne hľadáme prácu

Informácie o NP SHP.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 2

Informácie o NP PZ VAOTP-2.

 

viac

 

Národný projekt Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne

Informácie o NP PSD MRR.

 

viac

 

Národný projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva

Informácie o NP Hrady.

 

viac

 

Národný projekt Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)

Informácie o NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+).

 

viac

 

Národný projekt Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny

Informácie o NP Efektivita II.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac