Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Národné projekty v programovom období 2014-2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore

z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 

 

  

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


 

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

Informácie o NP DEI NS III.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4

Informácie o NP PZ VAOTP-4.

 

viac

 

Národný projekt Reštart pre mladých UoZ 2

Informácie o NP Reštart pre mladých UoZ 2.

 

viac

 

Národný projekt Cesta na trh práce 2

Informácie o NP Cesta na TP 2.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 3

Informácie o NP Podpora ZP - 3.

 

viac

 

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach

Informácie o NP DEI NSvZ.

 

viac

 

Národný projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2

Informácie o NP Hrady-2.

 

viac

 

Národný projekt Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP Vzdelávanie UoZ.

 

viac

 

Národný projekt Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP PIP.

 

viac

 

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím

Informácie o NP Podpora ochrany detí pred násilím.

 

viac

 

Národný projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ

Informácie o NP VAOTP MUoZ.

 

viac

 

Národný projekt REŠTART-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce

Informácie o NP REŠTART-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na TP.

 

viac

 

Národný projekt Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP Vzdelávanie mladých UoZ.

 

viac

 

Národný projekt Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP Reštart pre mladých UoZ.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3

Informácie o NP PZ VAOTP-3.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 14.08.2015
Dátum aktualizácie: 16.08.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac