Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Národné projekty v programovom období 2014-2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore

z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 

 

  

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


 

Národný projekt Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne

Informácie o NP PSD MRR.

 

viac

 

Národný projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva

Informácie o NP Hrady.

 

viac

 

Národný projekt Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)

Informácie o NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+).

 

viac

 

Národný projekt Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny

Informácie o NP Efektivita II.

 

viac

 

Národný projekt Úspešne na trhu práce

Informácie o NP Úspešne na TP.

 

viac

 

Národný projekt Cesta z kruhu nezamestnanosti

Informácie o NP Cesta z kruhu nezamestnanosti.

 

viac

 

Národný projekt Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne

Informácie o NP PSD VRR.

 

viac

 

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

Informácie o NP Podpora DEI NS.

 

viac

 

Národný projekt Šanca na zamestnanie

Informácie o NP Šanca na zamestnanie.

 

viac

 

Národný projekt Absolventská prax štartuje zamestnanie

Informácie o NP Absolventská prax ŠZ.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce

Informácie o NP PZ VAOTP.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Informácie o NP Podpora ZP.

 

viac

 

Národný projekt Praxou k zamestnaniu

Informácie o NP Praxou k zamestnaniu.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 14.08.2015
Dátum aktualizácie: 16.08.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac