,,Projekt na podporu udržania zamestnanosti v materských školách"

Dňom 15.07.2020 bola na stránke www.pomahameludom.sk zverejnená informácia o spustení nového projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“

Projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ (ďalej len „projekt“) sa bude realizovať prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Slovenskej republiky, ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení. Cieľom projektu je poskytnúť materským školám podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania finančného príspevku na náhradu časti mzdových výdavkov, z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie a odstránením jej následkov.

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (ďalej len „žiadosť“) v rámci projektu bude možné podávať od 15.07.2020 do 31.08.2020. Žiadosť predkladá žiadateľ len formou elektronického podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy - slovensko.sk podpísaného oprávnenou osobou kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou do elektronickej schránky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode budú pracovné miesta udržané.

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac