Harmonogram realizácie O1

Identifikácia konečných príjemcov pre potravinové balíčky - Opatrenie 1

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok).

Konečným príjemcom potravinových balíčkov je

  • primárne

príjemca pomoci v hmotnej núdzi (PvHN)

  • sekundárne

iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 2 potravinové balíčky.

Rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 2 až 4 nezaopatrenými deťmi má nárok na 3 potravinové balíčky, rodina s 5 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na 4 potravinové balíčky.

 

Identifikácia konečných príjemcov pre hygienické balíčky - Opatrenie 4

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok).

Konečným príjemcom hygienických balíčkov je

  • primárne

rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN)

  • sekundárne

iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom má nárok na 1 hygienický balíček, rodina s 2 - 3 nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 hygienické balíčky, rodina so 4 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na 3 hygienické balíčky. Sekundárny KP jednotlivec alebo dvojice spĺňajúce vyššie uvedené podmienky majú nárok na 1 hygienický balíček.

 

Bližšie informácie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi na: http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/pomoc-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=363675 

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Okresy distribúcie balíčkov:

Bratislava I, Bratislava II, Bratislava IV, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Kežmarok, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Malacky, Martin, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Púchov, Ružomberok, Sabinov, Senec, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Šaľa, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žilina

 


 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

Okresy distribúcie balíčkov:

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava III, Bratislava V, Brezno, Bytča,  Čadca, Gelnica, Humenné, Komárno, Košice - okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Medzilaborce, Myjava, Nitra, Partizánske, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Skalica, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Veľký Krtíš, Zlaté Moravce, Žarnovica, Žiar nad Hronom 

 CHARITA SVÄTEJ ALŽBETY 

Okresy distribúcie balíčkov:

Krupina, Zvolen

 Archív HRO:

   2016

• 1. Distribúcia - Opatrenie 1 (Júl - August 2016)

• 2. Distribúcia - Opatrenie 1 a Opatrenie 4 (Október - November 2016)

   2017

3. Distribúcia - Opatrenie 1 (Marec 2017)

4. Distribúcia - Opatrenie 1 a Opatrenie 4 (Máj - Jún 2017)

5. Distribúcia - Opatrenie 1 (September - Október 2017)

6. Distribúcia - Opatrenie 1 (November - December 2017)

   2018

• 7. Distribúcia - Opatrenie 1 (Február - Marec 2018)

• 8. Distribúcia - Opatrenie 1 a Opatrenie 4 (Máj - Jún 2018)

• 9. Distribúcia - Opatrenie 1 (September - Október 2018) 

10. Distribúcia - Opatrenie 1 (November - December 2018)

  2019

• 11. Distribúcia - Opatrenie 1 (Február - Marec 2019)

• 12. Distribúcia - Opatrenie 1 a Opatrenie 4  (Máj - Jún 2019)

• 13. Distribúcia - Opatrenie 1 (September - Október 2019) 

14. Distribúcia - Opatrenie 1 (November - December 2019)

   2020

• 15. Distribúcia - Opatrenie 1 (Marec - Máj 2020)


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.07.2016
Dátum aktualizácie: 15.10.2020

Tlačiť