Pracovisko Snina

Pracovisko Snina

Budovateľská 2204/11, 069 01 Snina 057/2441 999
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny Gribaničová Stanislava, Mgr. 40a 2 057/2441 105 stanislava.gribanicova@upsvr.gov.sk
podateľňa Štofirová Beáta 5 príz. 057/2441 999 beata.stofirova@upsvr.gov.sk
fax 5 prízemie 057/5441 109
AGENDA SPRÁVNEHO KONANIA
správne konanie Hrešková Miriam, Mgr. 27 1 057/2441 302 miriam.hreskova@upsvr.gov.sk
SPROSTREDKOVANIE PRÁCE, * SLUŽBY PRE ZAMESTNÁVATEĽA
Team leader + zastupovanie vedúcej oddelenia v čase jej neprítomnosti, Oznámenia o vyradení Čižmárová Blažena, Mgr. 30 1 057/2441 201 blazena.cizmarova@upsvr.gov.sk
agenda "R, Š, Z" Džupinková Vlasta 21 1 057/2441 204 vlasta.dzupinkova@upsvr.gov.sk
agenda "S, Ž" Piteľová Katarína, Mgr. 21 1 057/2441 204 katarina.pitelova@upsvr.gov.sk
agenda "P", Dožiadania Kováčová Valeria, Ing. 22 1 057/2441 205 valeria.kovacova@upsvr.gov.sk
agenda "M, U, V, W, X, Y" Cimová Jela, Mgr. 22 1 057/2441 205 jela.cimova@upsvr.gov.sk
agenda "A, C, Č, Ch, T, Ť" Ondiková Eva 23 1 057/2441 206 eva.ondikova@upsvr.gov.sk
agenda "B" Pohlová Lucia, Mgr. 23 1 057/2441 206 lucia.pohlova@upsvr.gov.sk
agenda "F, J, L, Ľ, O" Miheli Martin, Mgr. 24 1 057/2441 207 martin.miheli@upsvr.gov.sk
agenda "H" Vaľko Vladimír, Ing. 24 1 057/2441 207 vladimir.valko@upsvr.gov.sk
agenda "G, I" Ceľuchová Ingrid, Mgr. 25 1 057/2441 208 ingrid.celuchova@upsvr.gov.sk
agenda "D, Ď, Dz, Dž, E" Zarembová Emília, Mgr. 25 1 057/2441 208 emilia.zarembova@upsvr.gov.sk
agenda "Ka-Kn, Ku, N, Ň" Gerboc Kamil, Ing. 26 1 057/2441 209 kamil.gerboc@upsvr.gov.sk
agenda "Ko - Kž (okrem Ku)" Ďžubera Vladimír, Mgr. 26 1 057/2441 209 vladimir.dzubera@upsvr.gov.sk
agent - voľné pracovné miesta Gábor Štefan, Ing. 31 1 057/2441 271 stefan.gabor@upsvr.gov.sk
AGENDA PORADENSTVA
odborné poradenské služby Husnajová Vlasta, Ing. 32 1 057/2441 311 vlasta.husnajova@upsvr.gov.sk
AGENDA HMOTNEJ NÚDZE, NÁHRADNÉHO VÝŽIVNÉHO A ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - Š, U, V, Z, Ž, dotácie mesto Chvostaľ Jozef, Ing. 42 2 057/2441 551 jozef.chvostal@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky, dotácie mesto Hamuľaková Štefánia, Ing 42 2 057/2441 551 stefania.hamulakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - C, Č, Dz, Dž, E, Hi, Ho - Hr, J, L, Ľ J, L, Ľ Becová Oľga, Mgr. 41 2 057/2441 554 olga.becova@upsv.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - Ch, N, Ň, O, P, R, dotácie obce Dubjaková Júlia, Ing. 41 2 057/2441 554 julia.dubjakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - G Molnárová Marcela, Mgr. 54 2 057/2441 555 marcela.molnarova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - A, K Husťáková Eva, Ing. 54 2 057/2441 555 eva.hustakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - D, Ď, F, M Šebáková Iveta, Mgr. 43 2 057/2441 570 iveta.sebakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - S, T, Ť, koordinácia štátnych sociálnych dávok - S, T - Ž Žírová Veronika, Mgr. 43 2 057/2441 574 veronika.zirova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - B, I, Ha, Hu, koordinácia štátnych sociálnych dávok - A - R, Š Chochrunová Irena, Ing. 51 2 057/2441 573 irena.chochrunova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Leňková Renáta, Mgr. 51 2 057/2441 573 renata.lenkova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Lešková Blanka, Mgr. 40 2 057/2441 106 blanka.leskova@upsvr.gov.sk
AGENDA PRVÉHO KONTAKTU PRE HMOTNÚ NÚDZU, NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ A ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY
referentka agendy prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Surová Jana, Mgr. 20 1 057/2441 552 jana.surova2@upsvr.gov.sk
referentka agendy prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Dunajová Lýdia, Mgr. 20 1 057/2441 556 lysia.dunajova@upsvr.gov.sk
AGENDA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
sociálnoprávna ochrana detí - S, Ť, U, V, W, Z, Ž, náhradná rodinná starostlivosť Dunajová Ľubica, Mgr. 49 2 057/2441 620 lubica.dunajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, F Šiškanová Stanislava, Mgr. 50 2 057/2441 624 stanislava.siskanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - E, G, R, Š, T Špitaliková Marianna, Mgr. 50 2 057/2441 624 marianna.spitalikova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a PFO Britanova Marianna, PhDr. 46 2 057/2441 623 marianna.britanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí H, Ch, I, J, K Matisová Eva, Bc. 45 2 057/2441 621 eva.matisova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - L, Ľ, M, N, Ň, O, P Petrová Lýdia, Mgr. 44 2 057/2441 622 lydia.petrova@upsvr.gov.sk
terenná sociálna práca Huňarová Lenka, Mgr. 48 2 057/2441 623 lenka.kotusova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Gontová Stanislava, Mgr. 48 2 057/2441 623 stanislava.gontova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Kapuscinská Marcela, Mgr. 48 2 057/2441 623 marcela.kapuscinska@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Osahlová Mária, Mgr. 48 2 057/2441 623 maria.osahlova@upsvr.gov.sk
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Dunajová Štefánia, Mgr. 29 1 057/2441 642 stefania.dunajova@upsvr.gov.sk
AGENDA PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU ŤZP A POSUDKOVÝCH ČINNOSTÍ
posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - N, Ň, O, R, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž Andraščíková Antónia, PhDr. 9 príz. 057/2441 685 antonia.andrascikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - H, CH, I, J, K, L, Ľ, M, S Sirková Miriama, Mgr. 11 príz. 057/2441 684 miriama.sirkova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - P, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž Dančíková Jana, PhDr. 14 príz. 057/2441 682 jana.dancikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - G, L, Ľ, M, N, Ň, O, R Žeňuchová Milena, Ing. 14 príz. 057/2441 682 milena.zenuchova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, CH Ihnátová Ivana, Mgr. 15 príz. 057/2441 680 ivana.ihnatova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - H, I, J, K Starjaková Jana, Mgr. 15 príz. 057/2441 680 jana.starjakova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Glogovská Adriana, Mgr. 16 príz. 057/2441 683 adriana.glogovska@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, P Kelemecová Anna, Mgr. 16 príz. 057/2441 683 anna.kelemecova@upsvr.gov.sk
AGENDA AKTIVAČNÉ CENTRUM
koordinátorka Frimmerová Vlasta 52 2 057/2441 332 vlasta.frimmerova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Volochová Stanislava 52 2 057/2441 332 stanislava.volochova@upsvr.gov.sk
koordinátor Maťovka Miroslav 52 2 057/2441 332 miroslav.matovka@upsvr.gov.sk
koordinátor Krupa Ján, Ing. 53 2 057/2441 331 jan.krupa@upsvr.gov.sk
koordinátor Gábor Štefan 53 2 057/2441 331 stefan.gabor2@upsvr.gov.sk
späť