Referát poradenstva a vzdelávania Humenné

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborné poradenské služby; NP - Aktivácia znevýhodnených UoZ - opatrenie č. 1 (okres Humenné) Popiková Otília, Mgr. 83 2 057/2440 310 otilia.popikova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Kulanová Mária, PhDr. 81a 2 057/2440 316 maria.kulanova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Nestrať prácu - vzdelávaj sa Burešová Martina, Ing. 81a 2 057/2440 316 martina.buresova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Barnová Tatiana, Mgr. 82 2 057/2440 315 tatiana.barnova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Ciganiková Daniela, Mgr. 82 2 057/2440 315 daniela.ciganikova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Podstanická Jana, PhDr. 84 2 057/2440 319 jana.podstanicka@upsvr.gov.sk
Národný projekt Poskytovanie individualizovaných služieb znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie Balko Vladimír, Ing. 84 2 057/2440 319 vladimir.balko@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Taňkošová Jana, Mgr. 85 2 057/2440 317 jana.tankosova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie (NP Vzdelávanie UoZ 2 - KOMPAS+, REPAS+) Jarošová Žaneta, Mgr. 158 4 057/2440 318 zaneta.jarosova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie (NP Vzdelávanie UoZ 2 - KOMPAS+, REPAS+) Loziaková Hana, Mgr. 158 4 057/2440 318 hana.loziakova@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - KOMUNIKÁTOR Magurová Dáša, Ing. 145a 4. poschodie 057/2440 314, dasa.magurova@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - PORADCA Gajdoš Vratislav, Ing. 145a 4 057/2440 314, vratislav.gajdos@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - PORADCA Sabolová Petra, Mgr. 145a 4 057/2440 314, petra.sabolova@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - PORADCA Pristašová Anna, Ing. 145 4 057/2440 313 anna.pristasova@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - PORADCA Čerhitová Anna, Ing. 145 4 057/2440 313 anna.cerhitova@upsvr.gov.sk
„Pomáhame odídencom - poradenstvo“ - PORADCA Semanová Natália, Ing. 145 4 057/2440 313 natalia.semanova@upsvr.gov.sk
späť