Referát poradenstva a vzdelávania Humenné

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborné poradenské služby, vzdelávanie Popiková Otília, Mgr. 83 2 057/2440 310 otilia.popikova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Podstanická Jana, PhDr. 84 2 057/2440 319 jana.podstanicka@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby, vzdelávanie Taňkošová Jana, Mgr. 85 2 057/2440 317 jana.tankosova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby, vzdelávanie Kulanová Mária, PhDr. 81a 2 057/2440 316 maria.kulanova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Barnová Tatiana, Mgr. 82 2 057/2440 315 tatiana.barnova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie (NP Vzdelávanie UoZ - KOMPAS+, REPAS+) Ciganiková Daniela, Mgr. 82 2 057/2440 315 daniela.ciganikova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie (NP Vzdelávanie UoZ 2 - KOMPAS+, REPAS+) Jarošová Žaneta, Mgr. 81 2 057/2440 318 zaneta.jarosova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie (NP Vzdelávanie UoZ 2 - KOMPAS+, REPAS+) Loziaková Hana, Mgr. 81 2 057/2440 318 hana.loziakova@upsvr.gov.sk
späť