Oznam o presťahovaní poradensko-psychologických služieb

Referát poradensko - psychologických služieb sa presťahoval na Dvorkinovú 7 v Košiciach.

Na uvedenej adrese Vám psychológovia poskytnú najmä:

- individuálne, párové a rodinné psychologické poradenstvo v oblasti osobnostných, partnerských, manželských, výchovných a rodinných problémov,

- individuálne a párové psychologické poradenstvo manželom/rodičom v procese rozvodu (rozchodu),

- individuálne (a skupinové) psychologické poradenstvo pre deti v rozvode rodičov (rozchode),

- poradenskú a psychologickú pomoc dieťaťu pri úprave styku s rodičmi po rozvode (rozchode),

- krízovú intervenciu pre rodiny s problémom domáceho násilia,

- základnú poradensko-psychologickú pomoc dieťaťu, rodičom a plnoletej fyzickej osobe v krízových situáciách, nešťastiach a závažných životných zmenách,

- psychologické poradenstvo rodičom, ktorí majú dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti,

- iné odborné činnosti


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.05.2021
Dátum aktualizácie: 10.01.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac