Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Mgr. Iveta Sitkárová 615 6 055/2440300 Iveta.Sitkarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a európskeho sociálneho fondu
vedúca oddelenia AOTP a ESF Sukeniková Soňa, Mgr. 713 7 055/2440400 Sona.Sukenikova@upsvr.gov.sk
§ 32, §53c - Príspevok na presťahovanie za prácou, § 54 Národné projekty Azariová Alena, Mgr. 712 7 055/2440465 Alena.Azariova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou Byrtusová Michaela, Ing. 709 7 055/2440477 Michaela.Byrtusova@upsvr.gov.sk
§ 51 - Absolventská prax, Podpora v čase skrátenej práce Cirnerová Alena, Ing. 705 7 055/2440462 Alena.Cirnerova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Červeňáková Katarína, Ing. 806 8 055/2440135 Katarina.Cervenakova@upsvr.gov.sk
§54 - národné projekty Dojčinovičová Renáta, Ing. 811 8 055/2440482 Renata.Dojcinovicova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou, príspevok na podporu mobility za prácou § 53a Dragúnová Ingrid, Ing. 710 7 055/2440466 Ingrid.Dragunova@upsvr.gov.sk
§53 - Príspevok na dochádzku za prácou Gaľová Emília, Mgr. 709 7 055/2440477 Emilia.Galova@upsvr.gov.sk
§53 - príspevok na dochádzku za prácou Gardoňová Miroslava, Mgr. 709 7 055/2440474 Miroslava.Gardonova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Halászová Eva 819 8 055/2440224 Eva.Halaszova@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Harakaľová Petronela, Ing. 710 7 055/2440335 Petronela.Harakalova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Irchová Lucia, Ing. 819 8 055/2440224 Lucia.Irchova@upsvr.gov.sk
§54 - Národné projekty Kažimírová Lenka, Mgr. 712/A 7 055/2440459 Lenka.Kazimirova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Klenotičová Ľudmila, Ing. 806 8 055/2440135 Ludmila.Klenoticova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Leščišinová Jana, Ing. 812 8 055/2440223 Jana.Lescisinova@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Mokrý Valent, Ing. 707 7 055/2440456 Valent.mokry@upsvr.gov.sk
§ 49 - príspevok na SZČ Muranková Janette, Mgr. 708/A 7 055/2440409 Janette.Murankova@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Nalevanková Erika, Mgr. 709 7 055/2440474 Erika.Nalevankova@upsvr.gov.sk
§ 49 - príspevok na SZČ Radvánszká Katarína, Ing. 708/A 7 055/2440409 Katarina.Radvanszka@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Reisingerová Dana, Mgr. 704 7 055/2440452 Dana.Reisingerova@upsvr.gov.sk
§54 - Národné projekty, Podpora v čase skrátenej práce Repková Sandra, Bc. 712/A 7 055/2440459 Sandra.Repkova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Stašková Alena, Ing. 806 8 055/2440135 Alena.Staskova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Štekláčová Emerencia, Ing. 812 8 055/2440223 emerencia.steklacova@upsvr.gov.sk
§54 - národné projekty Tóthová Renáta, Mgr. 708 7 055/2440464 Renata.Tothova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Tverďáková Renáta, Ing. 820 8 055/2440227 Renata.Tverdakova@upsvr.gov.sk
§53 - príspevok na dochádzku za prácou Vozár Tomáš, Ing. 707 7 055/2440456 Tomas.Vozar@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - Staničné námestie 9
vedúca oddelenia Hreščáková Magdaléna, Ing. 509 5 055/2440310 Magdalena.Hrescakova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Berešová Jana, Ing. 511 5 055/2440313 Jana.Beresova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Bočková Veronika, PhDr. 510 5 055/2440326 veronika.bockova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Drotárová Erika, Mgr. 512 5 055/2442327 Erika.Drotarova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Ivanková Henrieta, Mgr. 714 7 055/2440475 Henrieta.Ivankova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre odídencov Kerecman Viktória, Ing. 812 8 055/2440174 Viktoria.Kerecman@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Kopčová Valéria 510 5 055/2440321 Valeria.Kopcova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Lachváčová Juliána, Mgr. 703 7 055/2440407 Juliana.Lachvacova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Lengyelová Monika, Mgr. 404 5 055/2440314 Monika.Lengyelova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Lešková Michaela, Mgr. 512 5 055/2440327 Michaela.Leskova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Lipnická Mária, Ing. 512 5 055/2440327 Maria.Lipnicka2@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Liptáková Jana, Mgr. 510 5 055/2440329 Jana.Liptakova3@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Lukáčová Martina, Mgr. 706 7 055/2440478 Martina.Lukacova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Marušová Eva 404 5 055/2440314 Eva.Marusova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Miklošová Iveta, Mgr. 715 7 055/2440479 Iveta.Miklosova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Oráčová Simona, PhDr., PhD. 511 5 055/2440222 Simona.Oracova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Pizurová Danka, Ing. 706/A 7 055/2440473 Danka.Pizurova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre odídencov Sotáková Zuzana, Mgr. 812 8 055/2440174 Zuzana.Sotakova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Vargová Martina, Ing. 511 5 055/2440222 Martina.Vargova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - Popradská 74
poradenstvo pre odídencov Adamová Melánia, Bc. 401/A 4 055/2442323 Melania.Adamova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Babjáková Dominika, Ing. 403/A 4 055/2442321 Dominika.Babjakova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Benčeková Andrea, Mgr. 411/A 3 055/2442313 Andrea.Bencekova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Beňová Lenka, Mgr. 404 4 055/2442322 Lenka.Benova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre odídencov Blahová Daša, Ing. 401/A 4 055/2442323 Dasa.Blahova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre odídencov Bujková Lenka, Mgr. 401 4 055/2442319 Lenka.Bujkova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Csanádyová Silvia, Ing. 403 4 055/2442316 Silvia.Csanadyova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Daňová Monika, Ing. 403/A 4 055/2442321 Monika.Danova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre odídencov Naumova Anna 401 4 055/2442319 Anna.Naumova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Plačková Nikola, Mgr. 402 4 055/2442325 Nikola.Plackova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre odídencov Pentráková Michaela 411 4 055/2442326 Michaela.Pentrakova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre odídencov Rydzá Adriana, Ing. 406 4 055/2442327 Adriana.Rydza@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Vályik Petra, Mgr. 404 4 055/2442322 Petra.Valyik@upsvr.gov.sk
Referát aktívnych opatrení trhu práce - zamestnávateľ
vedúca referátu AOTP zamestnávateľ Baňacká Bibiana, Mgr. 815 8 055/2440450 Bibiana.Banacka@upsvr.gov.sk
§§55, 56, 57, 60, SZČ - občan so zdravotným postihnutím, chránené dielne, prevádzkové náklady; Prvá pomoc Bodnárová Alena, Bc. 810 8 055/2440458 Alena.Bodnarova@upsvr.gov.sk
NP Aktivácia ZUoZ-opatrenie č.2(Aktivácia a zaškolenie ZUoZ) Guľášová Jana, Mgr. 818 8 055/2440476 jana.gulasova@upsvr.gov.sk
§ 52,52a) - aktivačná činnosť: menšie obecné služby, dobrovoľnícka činnosť; Prvá pomoc; NP Pomáhame odídencom-Dobrovoľnícke činnosti; NP Aktivácia ZUoZ-opatrenie č.2(Aktivácia a zaškolenie ZUoZ) Hrišová Martina 818/B 8 055/2440463 Martina.Hrisova@upsvr.gov.sk
§ 50j - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti; NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie č.2; Chyť sa svojej šance-opatrenie č.3; Prvá pomoc Hudačková Magdaléna, Mgr. 821 8 055/2440454 Magdalena.Hudackova@upsvr.gov.sk
NP Aktivácia ZUoZ-opatrenie č.2(Aktivácia a zaškolenie ZUoZ) Ivanová Ľubica, Mgr. 818 8 055/2440451 Lubica.Ivanova@upsvr.gov.sk
§ 52,52a) - aktivačná činnosť: menšie obecné služby, dobrovoľnícka činnosť; Prvá pomoc; NP Pomáhame odídencom-Dobrovoľnícke činnosti; NP Aktivácia ZUoZ-opatrenie č.2(Aktivácia a zaškolenie ZUoZ) Kovalčíková Liana, Bc. 818/B 8 055/2440463 Liana.Kovalcikova@upsvr.gov.sk
NP Aktivácia ZUoZ-opatrenie č.2(Aktivácia a zaškolenie ZUoZ) Mgr. Loj Andrea 818/A 8 055/2440461 Andrea.Loj@upsvr.gov.sk
Chyť sa svojej šance-opatrenie č.3, Prvá pomoc Muličáková Dana, Mgr. 822 8 055/2440403 Dana.Mulicakova@upsvr.gov.sk
§53g - vyrovnávacie príspevky integračnému podniku; §59 - príspevok na pracovného asistenta Pakanová Martina, JUDr. 817 8 055/2442404 Martina.Pakanova2@upsvr.gov.sk
§§ 55,56,60 - chránené dielne, prevádzkové náklady; §53g - vyrovnávacie príspevky integračnému podniku; NP IP SP; Prvá pomoc Rogozinská Lívia, Ing. 809 8 055/2440401 Livia.Rogozinska@upsvr.gov.sk
Chyť sa svojej šance-opatrenie č.3, Prvá pomoc Sabolová Beáta, Ing. 822 8 055/2440405 Beata.Sabolova@upsvr.gov.sk
§59 - príspevok na pracovného asistenta Timárová Gabriela, Mgr. 817 8 055/2440404 Gabriela.Timarova@upsvr.gov.sk
§§ 55,56,56a,60 - chránené dielne, udržanie pracovných miest pre občana so zdravotným postihnutím, prevádzkové náklady; Prvá pomoc Tvrdoňová Henrieta, Ing. 809 8 055/2440457 Henrieta.Tvrdonova@upsvr.gov.sk
§§ 55,56,56a,60 - chránené dielne, prevádzkové náklady; §53g - vyrovnávacie príspevky integračnému podniku; NP IP SP; Prvá pomoc Vargová Júlia, JUDr. 809 8 055/2440457 Julia.Vargova@upsvr.gov.sk
§50j - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti; §59 - príspevok na pracovného asistenta; NP Hrady Vašková Andrea, Ing. 823 8 055/2440406 Andrea.Vaskova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Vedúca Referátu Adriana Saloňová, JUDr. 217 2 055/2440304 Adriana.Salonova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Dana Fabianová, Ing. 218 2 055/2440411 Dana.Fabianova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Patrícia Falisová, Ing. 215 2 055/2440305 Patricia.Falisova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Kamila Mitterpáková, Bc. 213 2 055/2440328 kamila.mitterpakova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Mikulová Monika, Ing. 213 2 055/2440328 Monika.Mikulova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Mária Pačaiová, MVDr. 213 2 055/2440328 Maria.Pacaiova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ odvolacie konanie, predchádzajú súhlas /ZPS Miriam Tilková, JUDr. 216 2 055/2440312 Miriam.Tilkova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť – Vyradenie/nezaradenie z/do evidencie UoZ Marcela Pitrovská, PhDr. 215 2 055/2440305 Marcela.Pitrovska@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Eva-Mária Rošková, Mgr. 218 2 055/2440411 Eva-Maria.Roskova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ odvolacie konanie, predchádzajú súhlas /ZPS Šopáková Petra, JUDr. 216 2 055/2440312 Petra.Sopakova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť – Vyradenie/nezaradenie z/do evidencie UoZ Iveta Vanková, Mgr. 214 2 055/2440306 Iveta.Vankova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Tačárová Dana, Mgr. 214 2 055/2440306 Dana.Tacarova@upsvr.gov.sk
AKTIVAČNÉ CENTRUM, Dvorkinova 7, Košice
vedúca Aktivačného centra Rjapošová Erika, Bc. 5 budova D 055/2440900 0905182563 Erika.Rjaposova@upsvr.gov.sk
Hlavní koordinátori
Hlavný koordinátor Eperješiová Mária, Ing. 110 budova C 0905903818 Maria.Eperjesiova@upsvr.gov.sk
Hlavný koordinátor Kubusová Katarína, Ing. 111 budova C 055/2440901 0905181852 Katarina.Kubusova@upsvr.gov.sk
Koordinátori
koordinátor Andrásháziová Renáta, Ing. 115 budova C 0905189742 Renata.Andrashaziova@upsvr.gov.sk
koordinátor Baranová Zuzana, Ing 114 budova C 0905191022 Zuzana.Baranova@upsvr.gov.sk
koordinátor Bérešová Štefánia, Mgr. 4 budova D 0905903872 Stefania.Beresova@upsvr.gov.sk
koordinátor Göndörová Katarína, Ing. 115 budova C 0905180274 Katarina.Gondorova@upsvr.gov.sk
koordinátor Horváthová Patrícia 114 budova C 0905904103 Patricia.Horvathova@upsvr.gov.sk
koordinátor Jobbágyová Viera, Ing. 115 budova C 0905175421 Viera.Jobbagyova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kancír Štefan, Ing. 114 budova C 0905903875 Stefan.Kancir@upsvr.gov.sk
koordinátor Macejová Lenka 118 budova C 0905903966 Lenka.Macejova@upsvr.gov.sk
koordinátor Olejová Tatiana 15 budova D 0905904119 Tatiana.Olejova@upsvr.gov.sk
koordinátor Pekľanská Jana, Ing. 114 budova C 0905903871 Jana.Peklanska@upsvr.gov.sk
koordinátor Piller Ladislav, Ing. 114 budova C 0905181061 Ladislav.Piller@upsvr.gov.sk
koordinátor Ratkoš Rudolf 115 budova C 0905189757 Rudolf.Ratkos@upsvr.gov.sk
koordinátor Rešetárová Simona, PhDr. 16 budova D 0905189605 Simona.Resetarova@upsvr.gov.sk
koordinátor Rumanová Miriam, Ing. 115 budova C 0905188596 Miriam.Rumanova@upsvr.gov.sk
koordinátor Sabóčiková Lucia 118 budova C 0905195164 Lucia.Sabocikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Soroková Ivana 17 budova D 0905904027 Ivana.Sorokova@upsvr.gov.sk
koordinátor Spišáková Tatiana, Mgr. 118 budova C 0905904103 Tatiana.Spisakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šofová Renáta 16 budova D 0905903899 Renata.Sofova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šuhyová Kamila 4 budova D 0905903833 Kamila.Suhyova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šumichrastová Erika 115 budova C 0905174250 Erika.Sumichrastova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tomková Katarína, PhDr. 114 budova C 0905173023 Katarina.Tomkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tomková Ľuboslava 4 budova D 0905180572 Luboslava.Tomkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Topoliová Radoslava, Ing. 17 budova D 0905183241 Radoslava.Topoliova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tóth Róbert 16 budova D 0905195614 Robert.Toth@upsvr.gov.sk
koordinátor Uhaľová Nikola 17 budova D 0905173023 Nikola.Uhalova@upsvr.gov.sk
koordinátor Vávrová Lucia, Mgr. 114 budova C 0905195287 Lucia.Vavrova@upsvr.gov.sk
koordinátor Vranová Kristína 15 budova D 0905181458 Kristina.Vranova@upsvr.gov.sk
späť