Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru / Žižkova 21 Mgr. Helena Chrenová 310 3 055/2441345 Helena.Chrenova2@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb / Dvorkinova 7
Psychológ /Dvorkinova 7 Némešová Ivana, PhDr. 055/2441605 Ivana.Nemesova@upsvr.gov.sk
Psychológ /Dvorkinova 7 Sisáková Ľudmila, PhDr. 055/2440606 Ludmila.Sisakova@upsvr.gov.sk
Psychológ / Dvorkinova 7 Molčanová Katarína, Mgr. 907848923 Katarina.Molcanova@upsvr.gov.sk
Psychológ / Dvorkinova 7 Humárová Alexandra, Mgr. 907555124 Alexandra.Humarova@upsvr.gov.sk
Psychológ / Dvorkinova 7 Hlušková Veronika, Mgr. 907479535 Veronika.Hluskova@upsvr.gov.sk
Psychológ / Dvorkinova 7 Kollárová Martina, Mgr. 907849900 Martina.Kollarova2@upsvr.gov.sk
AKTIVAČNÉ CENTRUM, Dvorkinova 7, Košice
vedúca Aktivačného centra Kubusová Katarína, Ing. 5 budova D 055/2440900 0905181852 Katarina.Kubusova@upsvr.gov.sk
Hlavní koordinátori
Hlavný koordinátor Eperješiová Mária, Ing. 110 budova C 905903818 Maria.Eperjesiova@upsvr.gov.sk
Hlavný koordinátor Göndörová Katarína, Ing. 111 budova C 905180274 Katarina.Gondorova@upsvr.gov.sk
Koordinátori
koordinátor Andrásháziová Renáta, Ing. 115 budova C 905189742 Renata.Andrashaziova@upsvr.gov.sk
koordinátor Baranová Zuzana, Ing 114 budova C 905191022 Zuzana.Baranova@upsvr.gov.sk
koordinátor Bérešová Štefánia, Mgr. 4 budova D 905903872 Stefania.Beresova@upsvr.gov.sk
koordinátor Ermová Stanislava, Ing. 17 budova D 0905175421 Stanislava.Ermova@upsvr.gov.sk
koordinátor Horváthová Patrícia 114 budova C 905904103 Patricia.Horvathova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kancír Štefan, Ing. 114 budova C 905903875 Stefan.Kancir@upsvr.gov.sk
koordinátor Kuzderová Martina, Mgr. 114 budova C 905196321 Martina.Kuzderova@upsvr.gov.sk
koordinátor Macejová Lenka 118 budova C 905903966 Lenka.Macejova@upsvr.gov.sk
koordinátor Olejová Tatiana 15 budova D 905904119 Tatiana.Olejova@upsvr.gov.sk
koordinátor Pekľanská Jana, Ing. 114 budova C 905903871 Jana.Peklanska@upsvr.gov.sk
koordinátor Petrová Lucia, Ing. 115 budova C 0905903865 Lucia.Petrova@upsvr.gov.sk
koordinátor Piller Ladislav, Ing. 114 budova C 905181061 Ladislav.Piller@upsvr.gov.sk
koordinátor Pirošková Zuzana, Mgr. 118 budova C 0905854048 Zuzana.Piroskova@upsvr.gov.sk
koordinátor Ratkoš Rudolf 115 budova C 905189757 Rudolf.Ratkos@upsvr.gov.sk
koordinátor Rešetárová Simona, PhDr. 16 budova D 905189605 Simona.Resetarova@upsvr.gov.sk
koordinátor Sabóčiková Lucia 118 budova C 905195164 Lucia.Sabocikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Sekeľská Jana 115 budova C 0905188596 Jana.Sekelska@upsvr.gov.sk
koordinátor Soroková Ivana 17 budova D 905904027 Ivana.Sorokova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šofová Renáta 16 budova D 905903899 Renata.Sofova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šuhyová Kamila 4 budova D 905903833 Kamila.Suhyova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šumichrastová Erika 115 budova C 905174250 Erika.Sumichrastova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tomková Ľuboslava 4 budova D 905180572 Luboslava.Tomkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Topoliová Radoslava, Ing. 17 budova D 905183241 Radoslava.Topoliova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tóth Róbert 16 budova D 905195614 Robert.Toth@upsvr.gov.sk
koordinátor Uhaľová Nikola 17 budova D 905173023 Nikola.Uhalova@upsvr.gov.sk
koordinátor Urbanová Miriam, Bc. 115 budova C 0905904099 Miriam.Urbanova@upsvr.gov.sk
koordinátor Vávrová Lucia, Mgr. 114 budova C 905195287 Lucia.Vavrova@upsvr.gov.sk
koordinátor Vranová Kristína 15 budova D 905181458 Kristina.Vranova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Žižkova 21, Košice
vedúca oddelenia Hricová Jaroslava, MVDr., Mgr. 413 4 055/2441559 Jaroslava.Hricova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné KE IV, dotácie KE I, KE IV Petrušková Silvia, Mgr. 514 5 055/2441548 Silvia.Petruskova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné KE II, dotácie KE III Petrášová Jana, Ing. 506 5 055/2441001 Jana.Petrasova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné KE okolie, dotácie KE okolie písm.A-K Petríková Soňa, Mgr. 506 5 055/2441001 Sona.Krajnakova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné KE I, KE III, dotácie KE III, KE okolie písm. L-Ž Szabová Nikola, Mgr. 514 5 055/2441548 Nikola.Szabova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE I, KE IV Chovancová Ingrid, Ing. 516 5 055/2441509 Ingrid.Chovancova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE II, KE III Fečková Zamrijová Slávka, Mgr. 516 5 055/2441516 Slavka.FeckovaZamrijova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE okolie Čabráková Mária, Mgr. 516 5 055/2441516 Maria.Cabrakova@upsvr.gov.sk
teamleader KE I, KE IV Hudáková Helena, Mgr. 414 4 055/2441562 Helena.Hudakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Sakmáryová Monika, Ing. 407 4 055/2441524 Monika.Sakmaryova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Djordjevska Zuzana, Ing. 407 4 055/2441524 Zuzana.Djordjevska@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Ďurian Ondrej, Ing. 409 4 055/2441532 Ondrej.Durian@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Vargovčíková Beáta, Mgr. 409 4 055/2441532 Beata.Vargovcikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Kulová Monika, Ing. 408 4 055/2441515 Monika.Kulova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Janíková Lenka, Mgr. 412 4 055/2441519 Lenka.Janikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Mikuláková Alena, Ing. 513 5 055/2441538 Alena.Mikulakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Vojteková Zuzana, Mgr. 508 5 055/2441521 Zuzana.Vojtekova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Brettschneiderová Oľga, PhDr. 510 5 055/2441512 Olga.Brettschneiderova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Bánociová Zuzana, Ing. 509 8 055/2441517 Zuzana.Banociova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Truhanová Alžbeta, Mgr. 508 5 055/2441521 Alzbeta.Truhanova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Vargová Veronika, Ing. 510 5 055/2441512 Veronika.Vargova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Srnková Katarína, Bc. 509 5 055/2441517 Katarina.Srnkova@upsvr.gov.sk
teamleader KE II, KE III Tutková Beáta, Ing. 415 4 055/2441546 Beata.Tutkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Dorčáková Janka, Bc. 307 3 055/2441342 Janka.Dorcakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Takáčová Darina, Mgr. 307 3 055/2441342 Darina.Takacova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Spišáková Tatiana, Mgr. 307 3 055/2441506 Tatiana.Spišakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Fabiniová Katarína, Bc. 307 3 055/2441506 Katarina.Fabiniova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Galandová Natália, Ing. 308 3 055/2441332 Natalia.Galandova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Miklósová Mariana,Mgr. 308 3 055/2441332 Mariana.Miklosova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Šamuľáková Natália Mgr. 416 4 055/2441528 Natalia.Samulakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Korečková Katarína, Mgr. 416 4 055/2441528 Katarina.Koreckova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Petruška Róbert, Ing. 410 4 055/2441533 Robert.Petruska@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE III Sochová Petra, Mgr. 408 4 055/2441515 Petra.Sochova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE III Antlová Alena, Mgr. 412 4 055/2441519 Alena.Antlova@upsvr.gov.sk
teamleader KE okolie Benková Silvia, Ing. 515 5 055/2441522 Sylvia.Benkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Záhradníková Jana, Bc. 614 6 055/2441321 Jana.Zahradnikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Zvolánek Karol, Mgr. 614 6 055/2441321 Karol.Zvolanek@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Ohmanová Daniela, Ing. 513 5 055/2441538 Daniela.Ohmanova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Hricová Tatiana, Ing. 410 4 055/2441533 Tatiana.Netolicka@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Makarová Jana , MVDr. 511 5 055/2441557 Jana.Makarova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Stojková Dagmar, Mgr. 511 5 055/2441557 Dagmar.Stojkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Mártonová Marcela, Ing. 411 4 055/2441520 Marcela.Martonova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Bujňáková Zuzana, Mgr. 411 4 055/2441520 Zuzana.Bujnakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Sabolová Viktória Kristína, Ing. 512 5 055/2441526 Viktoria.Sabolova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Hrušková Dagmar, Mgr. 512 5 055/2441526 Dagmar.Hruskova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Korotvičková Zuzana, Mgr. 406 4 055/2441325 Zuzana.Korotvickova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Baránková Martina , Ing. 507 5 055/2441523 Martina.Barankova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Pancuráková Simona, Mgr. 507 5 055/2441523 Simona.Pancurakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Sobotová Eva Ing. 407 4 055/2441524 Eva.Sobotova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Ivánová Silvia, Ing. 614 4 055/2441322 Ivanova.Silvia2@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Soľárová Jana Mgr. 309 3 055/2441561 Jana.Krajciova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Podlesná Adriana, Bc. 309 3 055/2441561 Adriana.Podlesna@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Fecková Eva, Mgr. 309 3 055/2441561 Eva.Feckova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi odídenci z Ukrajiny Macichová Ivanka, Mgr. 309 3 055/2441344 Ivanka.Macichova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi odídenci z Ukrajiny Fričová Jana, RNDr. PhD. 309 3 055/2441344 Jana.Fricova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi odídenci z Ukrajiny Hučková Martina, Ing. 406 4 055/2441325 Martina.Huckova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a ŠSD , Popradská 74
vedúca referátu Mačatová Anna, Mgr. 108 1 055/2442 513 Anna.Macatova@upsvr.gov.sk
Koordinácia rodinných dávok Eú, náhradné výživné, dotácie, náhradná rodinná starostlivosť ( KE I, II, II, IV ) Mičianová Martina, Mgr. 106 1 055/2442695    Martina.Micianova@upsvr.gov.sk
Koordinácia rodinných dávok Eú, náhradné výživné, dotácie, náhradná rodinná starostlivosť ( KE I, II, II, IV ) Vasiláková Mária, Mgr. 106 1 055/2442695 Maria.Vasilakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I a KE IV A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G Ščerbová Katarína, Mgr. 107 1 055/2442522 Katarina.Scerbova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I a KE IV; H, CH, I, J, K, L, Ľ, M Podolská Katarína, Bc. 107 1 055/2442517 Katarina.Podolska@upvsr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I a KE IV; N, Ň, O, P, Q, R Hudáková Miroslava 107 1 055/2442678 Miroslava.Hudakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I a KE IV; S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž Pajdalová Jana 108 1 055/2442696 Jana.Pajdalova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II a KE III; A, B, C, Č, D, Ď Jacková Eva 301 3 055/2442 680 Eva.Jackova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II a KE III; A, B, C, Č, D, Ď Harčariková Daniela, Mgr. 301 3 055/2442 681 Daniela.Harcarikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II a KE III; M, N, Ň, O Kajlová Alena, Ing. 302 3 055/2442 213 Alena.Kajlova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II a KE III; P, Q, R, S, V Vanková Ivana, Bc. 302 3 055/2442 213 Ivana.Vankova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II a KE III; Š, T, Ť, U, W, X, Y, Z, Ž Harajbičová Veronika 302 3 055/2442 208 Veronika.Harajbicova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE III A – M Harčariková Daniela, Mgr., 301 3 055/2442 681 Daniela.Harcarikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II a KE III; I, J, K, L, Ľ Takáčová Antónia, Mgr. 301 3 055/2442 212 Antonia.Takacova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a ŠSD, Košice – okolie, Staničné námestie 9
Koordinácia rodinných dávok Eú, náhradná rodinná starostlivosť, náhradné výživné ( Košice okolie II ) , pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky obec – Čaňa Bodnárová Lenka, Mgr. 105 1 055/2440 316 Lenka.Bodnarova@upsvr.gov.sk
Koordinácia rodinných dávok Eú, náhradné výživné, náhradná rodinná starostlivosť ( Košice – okolie I ), pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky obec Valaliky Bombová Lucia, Ing. 105 1 055/2440 316 Lucia.Bombova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky Obce - Košice Okolie I Diškantová Viktória, Mgr. 106 1 055/2440 318 Viktoria.Diskantova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky Obce - Košice Okolie I Némethová Lenka, Mgr. 106 1 055/2440 318 Lenka.Nemethova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky Obce - Košice Okolie I Timurová Iveta, Mgr. 107 1 055/2440 330 Iveta.Timurova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky Obce - Košice Okolie II Šandorová Drahoslava, Bc. 206 2 055/2440 201 Drahoslava.Sandorova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky Obce - Košice Okolie II Šimková Alena, Mgr. 206 2 055/2440 201 Alena.Simkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky Obce - Košice Okolie II Geňová Mária 206 2 055/2440 323 Maria.Genova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - Žižkova 21, Košice
vedúca oddelenia Vargová Janeta, Mgr. 310 3 055/2441640 Janeta.Vargova2@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Vangorová Alena 306 3 055/2441339 Alena.Vangorova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Gazdíková Blanka, Mgr. 205 2 055/2441513 Blanka.Gazdikova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Gerendová Gabriela, Mgr. 306 3 055/2441339 Gabriela.Gerendova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Peľová Silvia, Mgr. 207 2 055/2441558 Silvia.Pelova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Redajová Zuzana, Ing. 207 2 055/2441558 Zuzana.Redajova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Frankovičová Monika, Bc. 210 2 055/2441536 Monika.Frankovicova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Balážová Kvetoslava, MVDr. 206 2 055/2441330 Kvetoslava.Balazova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Horňáková Martina, Ing. 209 2 055/2441331 Martina.Hornakova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Kuzmová Kristína Bc. 209 2 055/2441331 Kristina.Kuzmova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP- Košice III Migačová Monika, Ing. 305 3 055/2441340 Monika.Migacova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP- Košice III Gobanová Karolína, Bc. 305 3 055/2441340 Karolina.Gobanova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Hrušková Monika, Ing. 212 2 055/2441549 Monika.Hruskova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Kručovská Milota, Ing. 212 2 055/2441549 Milota.Krucovska@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Kmeťová Andrea, Mgr. 211 2 055/2441543 Andrea.Kmetova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Harbulová Miriam, Ing. 211 2 055/2441543 Miriam.Harbulova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Macková Nikola, Ing. 206 2 055/2441330 Nikola.Mackova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Zátroch Roman, Ing. 210 2 055/2441536 Roman.Zatroch@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Košice - okolie, Staničné námestie 9
team leader Stoličná Mária, Mgr. 304 3 055/2440640 Maria.Stolicna@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice Borovská Štefánia, Ing. 307 3 055/2440641 Stefania.Borovska@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Salokyová Jarmila 305 3 055/2440643 Jarmila.Salokyova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na Ke-okolie Komjathyová Lucia, Mgr. 306 3 055/2440642 Lucia.Komjathyova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Belková Tamara, Ing. 323 3 055/2440613 Tamara.Belkova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Michalova Valeria, Bc. 323 3 055/2440613 Valeria.Michalova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Kuracina Peter, Ing., Mgr. 305 3 055/2440643 Peter.Kuracina@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Hoptajová Ľudmila, Mgr. 322 3 055/2440644 Ludmila.Hoptajova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Pajtášová Monika, Ing. 307 3 055/2440641 Monika.Pajtasova@upsvr.gov.sk
Referát posudkových činností - Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
vedúca referátu Birošová Mária, Mgr. 419 4 055/2440550 Maria.Birosova@upsvr.gov.sk
asistentka Schnitzerová Erika 412 4 055/2440517 Erika.Schnitzerová@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice I Simič Kornélia, Mgr. 415 4 055/2440303 Kornelia.Simic@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice I Pojezdalová Andrea, Mgr. 416 4 055/2440515 Andrea.Pojezdalova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice I Vaľková Monika, Ing.,Mgr. 416 4 055/2440515 Monika.Valkova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Dreisigová Alena, Mgr. 417 4 055/2440512 Alena.Dreisigova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Rošincová Renáta, Mgr. 417 4 055/2440512 Renata.Rosincova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Hegedűs Augustín, Mgr. 418 4 055/2440526 Augustin.Hegedus@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Hajduová Barbara, Mgr. 418 4 055/2440526 Barbara.Hajduova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice III Faguľová Lörincová Zdenka, Mgr. 410 4 055/2440552 Zdenka.FagulovaLorincova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice IV Kišidayová Hedviga, Mgr. 411 4 055/2440551 Hedviga.Kisidayova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice IV Vargová Denisa, Mgr. 412 4 055/2440517 Denisa.Vargova2@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice IV Vu Thi Thu Zuzana, Mgr. 412 4 055/2440517 Zuzana .VuThiThu@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Árvayová Daniela, Mgr. 406 4 055/2440559 Daniela.Arvayova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Árvaiová Iveta, Mgr. 420 4 055/2440671 Iveta.Arvaiova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice okolie Jurov Simona, Mgr. 406 4 055/2440559 Simona.Jurov@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Kapraľová Barbara, Mgr. 408 4 055/2440558 Barbara.Kapralova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Mosejová Jana, Mgr. 408 4 055/2440558 Jana.Mosejova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice okolie Kelbelová Iveta, Mgr. 407 4 055/2440672 Iveta.Kelbelova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Kožejová Alena, Mgr. 413 4 055/2440513 Alena.Kozejova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Križková Michaela, Mgr. 414 4 055/2440521 Michaela.Krizkova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Vargová Monika, Mgr. 413 4 055/2440513 Monika.Vargova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Helcmanovský Ladislav, MUDr. 419 4 055/2440550 Ladislav.Helcmanovsky@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Horvát Peter, MUDr. 419 4 055/2440550 Peter.Horvat@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Fehérová Oľga, MUDr. 419 4 055/2440550 Olga.Feherova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Helcmanovská Lucia, MUDr. 419 4 055/2440550 Lucia.Helcmanovska@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Lukáčová Daniela, MUDr. 419 4 055/2440550 Daniela.LUKACOVA@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Paulo Martin, MUDr. 419 4 055/2440550 Martin.Paulo@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Pobeha Ján ml., MUDr. 419 4 055/2440550 Jan.Pobeha2@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Tekáčová Jana, MUDr. 419 4 055/2440550 Jana.Tekacova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Zátrochová Gabriela, MUDr. 419 4 055/2440550 Gbriela.Zatrochova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Kohúthová Eva , MUDr. 419 4 055/2440550 Eva.Kohutova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Vavrová Erna, MUDr. 419 4 055/2440550 Erna. Vavrova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Zamboriová Jana , MUDr. 419 4 055/2440550 Jana.Zamboriova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Žižkova 21, Košice
vedúca SPOaSK Ráczová Lucia, Mgr. 711 7 055/2441 600 Lucia.Raczova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Repovská Vladimíra, PhDr. 710 7 055/2441 511 Vladimira.Repovska@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Sedláková Petronela, Mgr. 710 7 055/2441 511 Petronela.Sedlakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Tarhaničová Marcela, Mgr. 707 7 055/2441 518 Marcela.Tarhanicova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Spišáková Natália JUDr. 707 7 055/2441 518 Natalia.Spisakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke Bandžuchová Silvia, Mgr. 712 7 055/2441 514 Silvia.Bandzuchova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Kleščová Katarína. Mgr. 609 6 055/2441 317 Katarina.Klescova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Drabová Magdaléna, Mgr. 609 6 055/2441 317 Magdalena.Drabova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Velesová Karolína, Bc. 610 6 055/2441 328 Karolina.Velesova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Maščeníková Lenka, Mgr. 610 6 055/2441 328 Lenka.Mascenikova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Murčinková Lenka, Mgr. 608 6 055/2441 324 Lenka.Murcinkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Ferková Renáta, Mgr. 608 6 055/2441 324 Renata.Ferkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Konkoly Eva, Mgr. 612 6 055/2441 326 Eva.Konkoly@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Krajňaková Veronika, Mgr. 612 6 055/2441 326 Veronika.Krajnakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Maťašová Žaneta, Mgr. 714 7 055/2441 555 Zaneta.Matasova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Čuri Erika, Mgr. 706 7 055/2441 507 Erika.Curi@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Léneková Katarína, Mgr. 709 7 055/2441 539 Katarina.Lenekova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Üvegešová Marianna, Mgr. 708 7 055/2441 542 Marianna.Uvegesova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Petrášová Dominika, PhDr. 708 7 055/2441 542 Dominika.Vincova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Masariková Timea, Mgr. 705 7 055/2441 605 Timea.Masarikova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Boldocká Renáta, Mgr. 705 7 055/2441 605 Renata.Boldocka@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Jágerová Eva, Bc. 715 7 055/2441 529 Eva.Jagerova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Hudáková Monika, Mgr. 715 7 055/2441 529 Monika.Hudakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Dobranská Simona, Mgr. 614 6 055/2441 603 Simona.Dobranska@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Ivanová Zuzana, PhDr. 607 6 055/2441 323 Zuzana.Ivanova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Kopeščanská Simona, Mgr. 607 6 055/2441 323 Simona.Kopescanska@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 -3 Smereková Zuzana, Mgr. 713 7 055/2441 508 Zuzana.Smerekova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Kováčová Klaudia, Mgr. 713 7 055/2441 508 Klaudia.Kovacova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke okolie Dugasová Lucia, Mgr. 713 7 055/2441 508 Lucia.Dugasova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Sabolová Andrea, PhDr. 611 6 055/2441 327 Andrea.Sabolova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Bramuková Lenka, Mgr. 611 6 055/2441 327 Lenka.Bramukova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Lendacká Mária, Mgr. 605 6 055/2441 527 Maria.Lendacka@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Rozner Michal, Mgr. 615 6 055/2441310 Michal.Rozner@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Dreisig Róbert, Mgr. 615 6 055/2441 310 Robert.Dreisig@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Vargová Soňa, Mgr. 615 6 055/2441 310 Sona.Vargova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Vrancová Soňa, Mgr. 605 6 055/2441 527 Sona.Vrancova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Sokoliová Katarína, Mgr. 606 6 055/2441 525 Katariana.Sokoliova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Dubovecká Lucia. Mgr. 606 6 055/2441 525 Lucia.Dubovecka@upsvr.gov.sk
pracovisko Dvorkinova 7
Určený úrad Dančovská Margita, Mgr. 606 6 055/2440 610 0905176989 Margita.Dancovska@upsvr.gov.sk
Určený úrad Žulčáková Martina, Mgr. 607 6 055/2440 610 0905903967 Martina.Zulcakova@upsvr.gov.sk´
Určený úrad Salajová Martina, Mgr. 605 6 055/2440 610 0905903964 Martina.Salajova@upsvr.gov.sk
Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Košice - okolie, Staničné námestie 9, Košice
vedúca Ref. SPODaSK Košice - okolie Vaňová Silvia, Mgr. 319 3 055/2440615 905181170 Silvia.Vanova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Branc Renáta, Mgr. 310 3 055/2440604 Renata.Branc@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Bugošová Katarína, Mgr. 310 3 055/2440604 Katarina.Bugosova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Hudáková Gabriela, Mgr. 312 3 055/2440370 Gabriela.Hudakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Deáková Marta, Mgr. 313 3 055/2440614 Marta.Deakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Dilská Lucia, Mgr. 409 4 055/2440371 Lucia.Dilska@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Dobošová Darina, Mgr. 314 3 055/2440608 Darina.Dobosova2@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Dorčáková Jana, Mgr. 320 3 055/2440602 Jana.Dorcakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Ducke Michaela, Mgr. 318 4 055/2440609 Michaela.Ducke@upsvr.gov.sk
NP verejný záujem - - - - -
SPOD a SK Foltínyová Zuzana, Mgr. 311 3 055/2440616 Zuzana.Foltinyova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Hidasiová Lenka, Mgr. 316 3 055/2440617 Lenka.Hidasiova@upsvr.gov.sk
NP verejný záujem Horvátová Dana, PhDr. 409 4 055/2440371 Dana.Horvatová@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Kuková Jana, Mgr. 309 3 055/2440612 Jana.Kukova@upsvr.gov.sk
NP verejný záujem Nagoosová Silvia, Mgr. 409 4 055/2440371 Silvia.Nagoosova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Oroszová Dominika, Mgr. 318 3 055/2440609 Dominika.Oroszova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Parnaiová Valéria, Mgr. 316 3 055/2440617 Valeria.Parnaiova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Simková Veronika, Mgr. 308 3 055/2440605 Veronika.Simkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Sterančáková Danka, Mgr. 321 3 055/2440604 Danka.Sterancakova@upsvr.gov.sk
NP verejný záujem Trotta Zuzana, Mgr. 409 4 055/2440371 Zuzana.Drotarova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Vinterová Renáta, Mgr. 315 3 055/2440601 Renata.Vinterova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ziavková Erika, Mgr. 311 3 055/2440616 Erika.Ziavkova@upsvr.gov.sk
Úsek sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Moldava nad Bodvou, ČSA 13, Moldava nad Bodvou
Vedúca úseku Mgr. Mária Mašatová 127 1 055/2444513 Maria.Masatova2@upsvr.gov.sk
PvHN, NV, ŠSD, Moldava nad Bodvou
PVHN, NV, ŠSD, dotácie Ing. Miriam Hancinová 104 prízemie 055/2444516 Miriam.Hancinova@upsvr.gov.sk
PVHN, NV, ŠSD, príspevky vNOS Bc. Mária Sepešiová 102 prízemie 055/2444510 Maria.Sepesiova@upsvr.gov.sk
PVHN, NV, ŠSD, dotácie Mgr. Helena Laczkóová 103 prízemie 055/2444520 Helena.Laczkoova@upsvr.gov.sk
PVHN, NV, ŠSD, Ing. Eva Simkóová 103 prízemie 055/2444520 Eva.Simkoova@upsvr.gov.sk
PVHN, NV, ŠSD, dotácie Ing. Viktoria Liptáková 104 prízemie 055/2444516 Viktoria.Liptakova@upsvr.gov.sk
PVHN, NV, ŠSD, Mgr. Janette Mikulová 104 prízemie 055/2444516 Janette.Mikulova@upsvr.gov.sk
PVHN, NOS, ŠSD, dotácie, koordinácia Mgr. Denisa Palenčárová 102 prízemie 055/2444510 Denisa.Palencarova@upsvr.gov.sk
PVHN, NV, ŠSD, dotácie Mgr. Simona Petrášová 109 prízemie 055/2444310 Simona.Petrasova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu, Moldava nad Bodvou
samostatný radca Mgr. Magdaléna Draskoczyová MSc 106 prízemie 055/2444512 Magdalena.Draskoczyova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Katarína Grácová 106 prízemie 055/2444512 Katarina.Gracova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Iveta Sulinská 106 prízemie 055/2444512 Iveta.Sulinska@upsvr.gov.sk
Národný projekt
pomoc v hmotnej núdzi odídenci z Ukrajiny Mgr. Katarína Zsihovicsová 111 prízemie 055/2444511 Katarina.Zsihovicsova@upsvr.gov.sk
NP Mgr., Martina Trembecká 111 prízemie 055/2444511 Martina.Trembecka@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a ŠSD
PVHN, NV, ŠSD, dotácie Bc..Mária Matisová 111 prízemie 2444514 Maria.Matisova@upsvr.gov.sk
PVHN, NV, ŠSD, dotácie Ing. Hajnalka Debnárová 111 prízemie 2444514 Hajnalka.Debnarova@upsvr.gov.sk
PVHN, NV, ŠSD, dotácie Ing. Lucia Šalátová Vaňová 110 prízemie 2444521 Lucia.SalatovaVanova@upsvr.gov.sk
PVHN, NV, ŠSD, dotácie Ing. Adela Kranitzova 110 prízemie 2444521 Adela.Kranitzova@upsvr.gov.sk
späť