Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru / Žižkova 21 Mgr. Helena Chrenová 310 3 055/2441345 Helena.Chrenova2@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb / Dvorkinova 7
Psychológ /Dvorkinova 7 Némešová Ivana, PhDr. 055/2441605 Ivana.Nemesova@upsvr.gov.sk
Psychológ /Dvorkinova 7 Sisáková Ľudmila, PhDr. 055/2440606 Ludmila.Sisakova@upsvr.gov.sk
Psychológ / Dvorkinova 7 Garanyi Darina, Mgr. 0907479535 Darina.Garanyi@upsvr.gov.sk
Psychológ / Dvorkinova 7 Kubínová Daniela, Mgr. 0907683182 Daniela.Kubinova@upsvr.gov.sk
Psychológ / Dvorkinova 7 Molčanová Katarína, Mgr. 0907848923 Katarina.Molcanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Žižkova 21, Košice
vedúca oddelenia Hricová Jaroslava, MVDr., Mgr. 413 4 055/2441559 Jaroslava.Hricova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné KE IV, dotácie KE I, KE IV Petrušková Silvia, Mgr. 309 3 055/2441344 Silvia.Petruskova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné KE II, dotácie KE II, KE III Záhorská Viera, Ing. 309 3 055/2441561 Viera.Zahorska@upsvr.gov.sk
náhradné výživné KE okolie, dotácie KE okolie písm.A-K Krajňáková Soňa, Mgr. 309 3 055/2441344 Sona.Krajnakova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné KE I, KE III, dotácie KE okolie písm. L-Ž Kmecová Denisa, Mgr. 309 3 055/2441561 Denisa.Kmecova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE I, KE IV Chovancová Ingrid, Ing. 516 5 055/2441509 Ingrid.Chovancova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE II, KE III Fečková Zamrijová Slávka, Mgr. 516 5 055/2441516 Slavka.FeckovaZamrijova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE okolie Čabráková Mária, Mgr. 516 5 055/2441516 Maria.Cabrakova@upsvr.gov.sk
teamleader KE I, KE IV Eľková Lívia, PhDr.,PhD.,MBA. 414 4 055/2441562 Livia.Elkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Sakmáryová Monika, Ing. 407 4 055/2441524 Monika.Sakmaryova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Ďurian Ondrej, Ing. 409 4 055/2441532 Ondrej.Durian@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Vargovčíková Beáta, Mgr. 409 4 055/2441532 Beata.Vargovcikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Kulová Monika, Ing. 408 4 055/2441515 Monika.Kulova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Janíková Lenka, Mgr. 412 4 055/2441519 Lenka.Janikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE Mikuláková Alena, Ing. 513 5 055/2441538 Alena.Mikulakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Vojteková Zuzana, Mgr. 508 5 055/2441521 Zuzana.Vojtekova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV a KE okolie Brettschneiderová Oľga, PhDr. 510 5 055/2441512 Olga.Brettschneiderova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Bánociová Zuzana, Ing. 509 8 055/2441517 Zuzana.Banociova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Vargová Mária, Bc. 508 5 055/2441521 Maria.Vargova4@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Vargová Veronika, Ing. 510 5 055/2441512 Veronika.Vargova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Lissyová Marta, Mgr. 509 5 055/2441517 Marta.Lissyova@upsvr.gov.sk
teamleader KE II, KE III Tutková Beáta, Ing. 415 4 055/2441546 Beata.Tutkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Dorčáková Janka, Bc. 307 3 055/2441342 Janka.Dorcakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Takáčová Darina, Mgr. 307 3 055/2441342 Darina.Takacova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Hudáková Helena, Mgr. 307 3 055/2441506 Helena.Hudakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Fabiniová Katarína, Bc. 307 3 055/2441506 Katarina.Fabiniova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Galandová Natália, Ing. 308 3 055/2441332 Natalia.Galandova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Mačatová Anna, Mgr. 308 3 055/2441332 Anna.Macatova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Šamuľáková Natália Mgr. 416 4 055/2441528 Natalia.Samulakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Spišáková Tatiana, Mgr. 416 4 055/2441528 Tatiana.Spisakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Petruška Róbert, Ing. 410 4 055/2441533 Robert.Petruska@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE III Sochová Petra, Mgr. 408 4 055/2441515 Petra.Sochova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE III Antlová Alena, Mgr. 412 4 055/2441519 Alena.Antlova@upsvr.gov.sk
teamleader KE okolie Benková Silvia, Ing. 515 5 055/2441522 Sylvia.Benkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Záhradníková Jana, Bc. 614 6 055/2441321 Jana.Zahradnikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Zvolánek Karol, Mgr. 614 6 055/2441321 Karol.Zvolanek@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Ohmanová Daniela, Ing. 513 5 055/2441538 Daniela.Ohmanova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Hricová Tatiana, Ing. 410 4 055/2441533 Tatiana.Netolicka@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Makarová Jana , MVDr. 511 5 055/2441557 Jana.Makarova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Stojková Dagmar, Mgr. 511 5 055/2441557 Dagmar.Stojkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Mártonová Marcela, Ing. 411 4 055/2441520 Marcela.Martonova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Bačenková Magdaléna, PhDr. 411 4 055/2441520 Magdalena.Bacenkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Sabolová Viktória Kristína, Ing. 512 5 055/2441526 Viktoria.Sabolova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Hrušková Dagmar, Mgr. 512 5 055/2441526 Dagmar.Hruskova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Korotvičková Zuzana, Mgr. 406 4 055/2441325 Zuzana.Korotvickova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Baránková Martina , Ing. 507 5 055/2441523 Martina.Barankova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Pancuráková Simona, Mgr. 507 5 055/2441523 Simona.Pancurakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Sobotová Eva Ing. 407 4 055/2441524 Eva.Sobotova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Krajčiová Jana Mgr. 309 4 0907669910 Jana.Krajciova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Podlesná Adriana, Bc. 506 5 Adriana.Podlesna@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Dulavová Gabriela, Mgr 506 5 0907843155 Gabriela.Dulavova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Fecková Eva, Mgr. 506 5 0907847097 Eva.Feckova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdziodídenci z Ukrajiny Macichová Ivanka, Mgr. 514 5 055/2441548 Ivanka.Macichova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi odídenci z Ukrajiny Čiková Tajana, Mgr. 514 5 055/2441548 Tajana.Cikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi Hučková Martina, Ing. 406 4 055/2441325 Martina.Huckova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Žižkova 21, Košice
vedúca oddelenia Vargová Janeta, Mgr. 310 3 055/2441640 Janeta.Vargova2@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Vangorová Alena 306 3 055/2441339 Alena.Vangorova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Gazdíková Blanka, Mgr. 205 2 055/2441513 Blanka.Gazdikova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Gerendová Gabriela, Mgr. 306 3 055/2441339 Gabriela.Gerendova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Peľová Silvia, Mgr. 207 2 055/2441558 Silvia.Pelova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Redajová Zuzana, Ing. 207 2 055/2441558 Zuzana.Redajova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Frankovičová Monika, Bc. 210 2 055/2441536 Monika.Frankovicova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Balážová Kvetoslava, MVDr. 206 2 055/2441330 Kvetoslava.Balazova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Horňáková Martina, Ing. 209 2 055/2441331 Martina.Hornakova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Kuzmová Kristína Bc. 209 2 055/2441331 Kristina.Kuzmova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP- Košice III Migačová Monika, Ing. 305 3 055/2441340 Monika.Migacova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP- Košice III Gobanová Karolína, Bc. 305 3 055/2441340 Karolina.Gobanova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Hrušková Monika, Ing. 212 2 055/2441549 Monika.Hruskova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Kručovská Milota, Ing. 212 2 055/2441549 Milota.Krucovska@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Harbulová Miriam, Ing. 211 2 055/2441543 Miriam.Harbulova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Macková Nikola, Ing. 206 2 055/2441330 Nikola.Mackova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Zátroch Roman, Ing. 210 2 055/2441536 Roman.Zatroch@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Staničné námestie 9
team leader Palenčárová Anna, Mgr. 304 3 055/2440640 Anna.Palencarova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice Borovská Štefánia, Ing. 307 3 055/2441641 Stefania.Borovska@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Salokyová Jarmila 305 3 055/2440643 Jarmila.Salokyova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Komjathyová Lucia, Mgr. 306 3 055/2440642 Lucia.Komjathyova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Deáková Zuzana, Ing. 323 3 055/2440613 Zuzana.Deakova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Michalova Valeria, Bc. 323 3 055/2440613 Valeria.Michalova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Kuracina Peter, Ing., Mgr. 305 3 055/2440643 Peter.Kuracina@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Stoličná Mária, Mgr. 322 3 055/2440644 Maria.Stolicna@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Hoptajová Ľudmila, Mgr. 322 3 055/2440644 Ludmila.Hoptajova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Pajtášová Monika, Ing. 307 3 055/2440641 Monika.Pajtasova@upsvr.gov.sk
Referát posudkových činností - Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
vedúca referátu Birošová Mária, Mgr. 419 4 055/2440550 Maria.Birosova@upsvr.gov.sk
asistentka Schnitzerová Erika 412 4 055/2440517 Erika.Schnitzerová@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice I Simič Kornélia, Mgr. 415 4 055/2440303 Kornelia.Simic@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice I Pojezdalová Andrea, Mgr. 416 4 055/2440515 Andrea.Pojezdalova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice I Vaľková Monika, Ing.,Mgr. 416 4 055/2440515 Monika.Vlkova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Dreisigová Alena, Mgr. 417 4 055/2440512 Alena.Dreisigova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Rošincová Renáta, Mgr. 417 4 055/2440512 Renata.Rosincova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Hegedűs Augustín, Mgr. 418 4 055/2440526 Augustin.Hegedus@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice III Faguľová Lörincová Zdenka, Mgr. 413 4 055/2440552 Zdenka.FagulovaLorincova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice IV Kišidayová Hedviga, Mgr. 411 4 055/2440551 Hedviga.Kisidayova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice IV Vargová Denisa, Mgr. 412 4 055/2440517 Denisa.Vargova2@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice IV Vu Thi Thu Zuzana, Mgr. 412 4 055/2440517 Zuzana .VuThiThu@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Árvaiová Daniela, Mgr. 406 4 055/2440559 Daniela.Arvaiova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Árvaiová Iveta, Mgr. 405 4 055/2440671 Iveta.Arvaiova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice okolie Jurov Simona, Mgr. 406 4 055/2440559 Simona.Jurov@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Hajduová Barbara, Mgr. 414 4 055/2440521 Barbara.Hajduova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Kapraľová Barbara, Mgr. 408 4 055/2440558 Barbara.Kapralova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice okolie Kelbelová Iveta, Mgr. 407 4 055/2440672 Iveta.Kelbelova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Kožejová Alena, Mgr. 413 4 055/2440513 Alena.Kozejova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Vargová Monika, Mgr. 413 4 055/2440513 Monika.Vargova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Helcmanovský Ladislav, MUDr. 419 4 055/2440550 Ladislav.Helcmanovsky@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Horvát Peter, MUDr. 419 4 055/2440550 Peter.Horvat@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Fehérová Oľga, MUDr. 419 4 055/2440550 Olga.Feherova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Kaffanová Janka, MUDr. 419 4 055/2440550 Janka.Kaffanova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Lukáčová Daniela, MUDr. 419 4 055/2440550 Daniela.LUKACOVA@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Paulo Martin, MUDr. 419 4 055/2440550 Martin.Paulo@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Pobeha Ján ml., MUDr. 419 4 055/2440550 Jan.Pobeha2@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Tekáčová Jana, MUDr. 419 4 055/2440550 Jana.Tekacova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Zátrochová Gabriela, MUDr. 419 4 055/2440550 Gbriela.Zatrochova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Žižkova 21, Košice
vedúci SPOaSK Hertelý Karol, Mgr. 711 7 055/2441600 0917495609 Karol.Hertely@upsvr.gov.sk
Určený úrad Dančovská Margita, Mgr. 606 6 055/2441602 Margita.Dancovska@upsvr.gov.sk
Určený úrad Žulčáková Martina, Mgr. 607 6 055/2441603 Martina.Zulcakova@upsvr.gov.sk´
Určený úrad Salajová Martina, Mgr. 605 6 055/2441601 martina.salajova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Bugirová Oľga, Mgr. 714 7 055/2441511 Olga.Bugirova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Sedláková Petronela, Mgr. 714 7 055/2441511 Petronela.Sedlakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Tarhaničová Marcela, Mgr. 707 7 055/2441518 Marcela.Tarhanicova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Čuri Erika, Mgr. 707 7 055/2441518 Erika.Curi@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Ruščáková Terézia, Mgr. 712 7 055/2441525 Terezia.Ruscakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Ballová Jana, Mgr. 715 7 055/2441324 Jana.Ballova2@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Velesová Karolína, Bc. 610 6 055/2441328 Karolina.Velesova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Mikuľáková Silvia, Mgr. 609 6 055/2441326 Silvia.Mikulakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Murčinková Lenka, Mgr. 608 6 055/2441324 Lenka.Murcinkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Ráczová Lucia, Mgr. 612 6 055/2441326 Lucia.Raczova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Čechová Rút, Mgr. 609 6 055/2441317 Rut.Cechova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Eva Konkoly 609 6 055/2441317 Eva.Konkoly@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Maščeníková Lenka. Mgr. 610 6 055/2441328 Lenka.Mascenikova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Silvia Bandžuchová. Mgr. 709 7 055/2441514 Silvia. Bandzuchova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Maťašová Žaneta, Mgr. 710 7 055/2441555 Zaneta.Matasova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Léneková Katarína, Mgr. 709 7 055/2441539 Katarina.Lenekova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Üvegešová Marianna, Mgr. 708 7 055/2441542 marianna.uvegesova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Vincová Dominika, PhDr. 708 7 055/2441542 dominika.vincova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Masariková Timea, Mgr. 713 7 055/2441508 Timea.Masarikova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Boldocká Renáta, Mgr. 713 7 055/2441508 Renata.Boldocka@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Jágerová Eva, Bc. 713 7 055/2441507 Eva.Jagerova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2-3 Durová Ľuboslava, Mgr. 612 6 055/2441326 Luboslava.Durova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2-3 Palaščáková Gabriela, Mgr. 615 6 055/2441323 Gabriela.Palascakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Renáta Sanislová, Mgr. 613 6 055/2441527 Renata.Sanislova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Zákutná Irena, Mgr. 613 6 055/2441527 Irena.Zakutna@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2-3 Rusinová Silvia, Mgr. 615 6 055/2441323 Silvia.Rusinova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Sabolová Andrea, PhDr. 611 6 055/2441327 Andrea.Sabolova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Bramuková Lenka, Mgr. 611 6 055/2441327 Lenka.Bramukova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Lendacká Mária, Mgr. 715 7 055/2441529 Maria.Lendacka@upsvr.gov.sk
NP Efekt II Rozner Michal, Mgr. 615 6 055/2441310 Michal.Rozner@upsvr.gov.sk
NP Efekt II Sotáková Viera, Mgr. 615 6 055/2441310 Viera.Sotakova@upsvr.gov.sk
NP Efekt II Vargová Soňa, Mgr. 615 6 055/2441310 Sona.Vargova@upsvr.gov.sk
NP Efekt II Dobranská Simona, Mgr. 615 6 055/2441310 Simona.Dobranska@upsvr.gov.sk
Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Košice - okolie, Staničné námestie 9, Košice
vedúca Ref. SPODaSK Košice - okolie Vaňová Silvia, Mgr. 319 3 055/2440615 Silvia.Vanova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Branc Renáta, Mgr. 310 3 055/2440604 Renata.Branc@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Bugošová Katarína, Mgr. 310 3 055/2440604 Katarina.Bugosova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Čechová Petra, Mgr. 312 3 055/2440370 Petra.Cechova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Deáková Marta, Mgr. 313 3 055/2440614 Marta.Deakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Dilská Lucia, Mgr. 409 4 055/2440370 Lucia.Dilska@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Dobošová Darina, Mgr. 314 3 055/2440608 Darina.Dobosova2@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Dorčáková Jana, Mgr. 320 3 055/2440602 Jana.Dorcakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Ducke Michaela, Mgr. 318 4 055/2440609 Michaela.Ducke@upsvr.gov.sk
NP verejný záujem Dzimková Nikola, Mgr. 409 4 055/2440371 Nikola.Dzimkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Foltínyová Zuzana, Mgr. 311 3 055/2440616 Zuzana.Foltinyova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Hidasiová Lenka, Mgr. 316 3 055/2440617 Lenka.Hidasiova@upsvr.gov.sk
NP verejný záujem Horvátová Dana, PhDr. 409 4 055/2440371 Dana.Horvatová@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Kuková Jana, Mgr. 309 3 055/2440612 Jana.Kukova@upsvr.gov.sk
NP verejný záujem Nagoosová Silvia, Mgr. 409 4 055/2440371 Silvia.Nagoosova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Oroszová Dominika, Mgr. 318 3 055/2440609 Dominika.Oroszova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Parnaiová Valéria, Mgr. 316 3 055/2440617 Valeria.Parnaiova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Simková Veronika, Mgr. 308 3 055/2440605 Veronika.Simkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Sterančáková Danka, Mgr. 321 3 055/2440604 Danka.Sterancakova@upsvr.gov.sk
NP verejný záujem Trotta Zuzana, Mgr. 409 4 055/2440371 Zuzana.Drotarova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Vinterová Renáta, Mgr. 315 3 055/2440601 Renata.Vinterova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ziavková Erika, Mgr. 311 3 055/2440616 Erika.Ziavkova@upsvr.gov.sk
Úsek sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Moldava nad Bodvou, ČSA 13, Moldava nad Bodvou
Vedúca úseku Mgr. Mária Mašatová 127 1 055/2444513 Maria.Masatova2@upsvr.gov.sk
PvHN, NV, ŠSD, Moldava nad Bodvou
odborný radca Ing. Miriam Hancinová 104 prízemie 055/2444516 Miriam.Hancinova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Bc. Mária Sepešiová 102 prízemie 055/2444510 Maria.Sepesiova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Helena Laczkóová 103 prízemie 055/2444520 Helena.Laczkoova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Ing. Eva Simkóová 105 prízemie 055/2444511 Eva.Simkoova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Karafová Tímea 104 prízemie 055/2444516 Timea.Karafova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Janette Mikulová 104 prízemie 055/2444516 Janette.Mikulova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Denisa Palenčárová 102 prízemie 055/2444510 Denisa.Palencarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Simona Petrášová 103 prízemie 055/2444520 Simona.Petrasova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu, Moldava nad Bodvou
samostatný radca Mgr. Magdaléna Draskoczyová 106 prízemie 055/2444512 Magdalena.Draskoczyova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Katarína Grácová 106 prízemie 055/2444512 Katarina.Gracova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Bc. Iveta Sulinská 106 prízemie 055/2444512 Iveta.Sulinska@upsvr.gov.sk
Národný projekt
poradenstvo pre ľudí z UA Mgr. Katarína Zsihovicsová 111 prízemie 055/2444514 Katarina.Zsihovicsova@upsvr.gov.sk
NP Mgr., Martina Trembecká 111 prízemie 055/2444514 Martina.Trembecka@upsvr.gov.sk
späť