Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kredátus Igor, PhDr. 22 príz. 052 2442 105 igor.kredatus@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Sýkora Martin, Mgr. 24 príz. 052 2442 602 martin.sykora@upsvr.gov.sk
administrátor Glevaňáková Ružena 24 príz. 052 2442 602 Ruzena.Glevanakova@upsvr.gov.sk
administrátor Justh Peter, Mgr. 23 príz. 052 2442 603 Peter.Justh@upsvr.gov.sk
administrátor Vojtičková Viktória 23 príz. 052 2442 603 viktoria.vojtickova@upsvr.gov.sk
administrátor Jakubkovičová Iveta, Mgr. S.S.Ves 0905 711 047 Iveta.Jakubkovicova@upsvr.gov.sk
koordinátor Bachleda Jozef ul. Muč. 0905 704 616 Jozef.Bachleda@upsvr.gov.sk
koordinátor Bogar Jozef ul. Muč. 0905 709 644 Jozef.Bogar2@upsvr.gov.sk
koordinátor Glevaňák Jozef ul. Muč. 0905 708 786 Jozef.Glevanak@upsvr.gov.sk
koordinátor Haluščák Milan ul. Muč. 0905 676 139 Milan.Haluscak@upsvr.gov.sk
koordinátor Ištok Pavol, Mgr. ul. Muč. 0905 703 280 Pavol.Istok@upsvr.gov.sk
koordinátor Lach Vladislav, Mgr. ul. Muč. 0905 679 750 Vladislav.Lach@upsvr.gov.sk
späť