Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Chovaňáková Alena, Mgr. 414 4 052/2442 414 alena.chovanakova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 1, § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj Výbor pre otázky zamestnanosti Jakubcová Mária, Mgr. 413 4 052/2442 433 maria.jakubcova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj Mikolajčíková Terézia, Mgr. 413 4 052/2442 413 terezia.mikolajcikova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 2 Babičová Anna, Mgr. 412 4 052/2442 412 anna.babicova2@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) - Náhrada časti cestovných výdavkov, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 Absolventská prax - NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 3, § 54 Projekt Pracuj, zmeň svoj život - aktivita č. 1, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 1, § 54 NP Prax pre mladých Božoňová Anna, Bc. 412 4 052/2442 422 anna.bozonova@upsvr.gov.sk
§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 2, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ - Opatrenie č. 3, Skrátená práca Rákociová Elena, Mgr. 411 4 052/2442 411 elena.rakociova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 3, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 2 Skrátená práca Gallová Petra, Ing. 411 4 052/2442 421 petra.gallova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou Zakuciová Anna, Mgr. 410 4 052/2442 410 anna.zakuciova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť , § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - SZČO, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou Kovalčíková Monika, Bc. 410 4 052/2442 420 monika.kovalcikova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 53g príspevky integračným podnikom, § 54 NP Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka Lizáková Gabriela, PhDr. 409 4 052/2442 409 gabriela.lizakova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53c Príspevok na presťahovanie za prácou, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou Gerčáková Jana, Ing. 409 4 052/2442 409 jana.gercakova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia Štoselová Monika, Ing. 409 4 052/2442 419 monika.stoselova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, zoznamy oprávnených výdavkov, rozpočty NP, publicita, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku Brejčáková Katarína, Ing. 408 4 052/2442 408 katarina.brejcakova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, rozpočty NP, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku, zoznamy oprávnených výdavkov, publicita Wikarskí Marián, Ing. 408 4 052/2442 488 marian.wikarski@upsvr.gov.sk
§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, §54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 3, § 54 Projekt Pracuj, zmeň svoj život - aktivita č. 1, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 1 Melegová Mária, Mgr. 407 4 052/2442 407 maria.melegova@upsvr.gov.sk
§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, § 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 3 , § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 3 Drahošová Katarína 407 4 052/2442 407 katarina.drahosova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 4 Frančeková Monika, Ing. 407 4 052/2442 477 monika.francekova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
poradenstvo pre UoZ, príprava UoZ, UoZ - ZP na podnikanie - poradenstvo § 49, §54, § 56, NP aktívácia znevýhodnených UoZ Sýkorová Katarína, Mgr. 304 3 052/2442 344 katarina.sykorova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre UoZ, NP aktívácia znevýhodnených UoZ Šatalová Jana, Mgr. 304 3 052/2442 304 jana.satalova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre UoZ, NP aktívácia znevýhodnených UoZ Šišková Anna, Mgr. 305 3 052/2442 305 anna.siskova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 REPAS+, KOMPAS+ Bukovská Ľubomíra 317 3 052/2442 317 lubomira.bukovska@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 REPAS+, KOMPAS+ Majerčáková Miroslava 317 3 052/2442 317 miroslava.majercakova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Hudáková Mária, Mgr. 415 4 052/2442 425 maria.hudakova4@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, Harabin Marek, Mgr. 405 4 052/2442 405 marek.harabin@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Janík Branislav, Ing. 405 4 052/2442 405 branislav.janik@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Žembová Zuzana 415 4 052/2442 415 zuzana.zembova@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Peter Košuth, Ing. 302 3 052/2442 302 peter.kosuth@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Ján Melcher, Ing. 302 3 052/2442 302 jan.melcher@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Pristašová Andrea, Ing. 302 3 052/2442 302 andrea.pristasova@upsvr.gov.sk
späť