Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Recepcia: 052/244 42 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Čavić Tamara, JUDr. 208 2 052/2442 208 tamara.cavic@upsvr.gov.sk
HN: Abrahámovce, Slovenská Ves, Ihľany, Tvarožná,Kežmarok N-O, Š, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa + príspevok na pohreb: Abrahámovce, Slovenská Ves, Ihľany, Tvarožná, Katarína Jahodová, Mgr. 215 2 052/2442 215 katarina.jahodova@upsvr.gov.sk
HN: Kežmarok A,B,C,Č,R,S, Stará Lesná, Huncovce, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa + príspevok na pohreb: Kežmarok A,C,Č, Stará Lesná, Huncovce Nikola Mačáková, Mgr. 215 2 052/2442 215 nikola.macakova@upsvr.gov.sk
ŠSD:schvaľovateľ, európske rodinné dávky Lucia Šterbáková, Mgr. 213 2 052/2442 213 lucia.sterbakova@upsvr.gov.sk
HN: Bušovce, Podhorany A-Dž, Stráne pod Tatrami C-L, P-Ž, Vlková, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Bušovce, Podhorany A-Dž, Stráne pod Tatrami A-B, P-Ž, Kežmarok K, S, T,Ť, Vlková Dana Jerdonková, Mgr. 211 2 052/2442 211 dana.jerdonkova@upsvr.gov.sk
HN: Stráne pod Tatrami A-B, M-O, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Stráne pod Tatrami C-L, M-O, Kežmarok E-G, Š Mária Pokrivčáková, Mgr. 211 2 052/2442 211 maria.pokrivcakova@upsvr.gov.sk
HN: Rakúsy G, P-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Rakúsy G, P-Ž, Kežmarok H, Ch, L, Ľ,N,Ň,O Anna Michaličková, Mgr. 210 2 052/2442 210 anna.michalickova@upsvr.gov.sk
HN: Rakúsy A-F, H-O, Mlynčeky, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Rakúsy A-F, H-O, Mlynčeky, Kežmarok- I,J Dana Melikantová, Ing. 210 2 052/2442 210 dana.melikantova@upsvr.gov.sk
HN: Jurské, Hradisko, Kežmarok, Vlkovce, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Jurské, Hradisko, Kežmarok B,P, R,U,Ú, Vlkovce Viera Jaremčuková, Bc. 209 2 052/2442 209 viera.jaremcukova@upsvr.gov.sk
HN: Podhorany E-Ž, Spišská Belá A-J, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Podhorany E-Ž, Spišská Belá A-J, Andrea Gaborčíková, Ing. 209 2 052/2442 209 andrea.gaborcikova@upsvr.gov.sk
HN: Veľká Lomnica P-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb : Veľká Lomnica P-Ž, dotácie: Jurské, Kežmarok, Ľubica, Lendak, Malý Slavkov, Mlynčeky, Podhorany, Slovenská Ves, Stará Lesná, Veľká Lomnica, Vlková, Výborná Monika Štoselová, Ing. 206 2 052/2442 206 monika.stoselova@upsvr.gov.sk
HN: Veľká Lomnica A – O, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Veľká Lomnica A-O, dotácie: Holumnica, Huncovce, Ihľany, Krížová Ves, Rakúsy, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Toporec, Tvarožná, Vlkovce, Vojňany, Vrbov, Žakovce Soňa Pavlíková, Ing. 213 2 052/2442 213 sona.pavlikova@upsvr.gov.sk
HN: Krížová Ves( okrem H), Holumnica, Vojňany, Kežmarok D,Ď,DZ,Dž,P,S, T,Ť,U,Ú,V,Y, Spišská Bela K-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Krížová Ves( okrem H), Holumnica, Vojňany,Kežmarok D,Ď,DZ,Dž, Spišská Belá S-Ž Paulína Gengeľová, Bc. 206 2 052/2442 206 paulina.gengelova@upsvr.gov.sk
HN: Krížová Ves H, Vrbov, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Krížová Ves H, Vrbov, Kežmarok V,Y,W,Ž Michaela Kišová Weidnerová, Ing. 206 2 052/2442 206 michaela.kissovaweidnerova@upsvr.gov.sk
HN: Malý Slavkov, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Malý Slavkov, Spišská Belá K-M, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Agnesa Vojtaššáková, Bc. 214 2 052/2442 214 agnesa.vojtassakova@upsvr.gov.sk
HN: Ľubica, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Ľubica, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Martina Bekešová, Ing. 214 2 052/2442 214 martina.bekesova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné: O-Ž, HN- Lendak, Žakovce ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Lendak Adriana Kundľová, Mgr. 205 2 052/2442 205 adriana.kundlova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné: A-L, HN: Výborna, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Výborna, Žakovce, Spišská Belá N-R Lucia Mruková, Mgr. 205 2 052/2442 205 lucia.mrukova@upsvr.gov.sk
Žiadosti, dávky a príspevky pre občanov Ukrajiny Mária Goldiňáková, Ing. 212 2 052/2442 212 maria.goldinakova@upsvr.gov.sk
Žiadosti, dávky a príspevky pre občanov Ukrajiny Klára Vyhnalová, Mgr. 212 2 052/2442 212 klara.vyhnalova@upsvr.gov.sk
HN: Zamagurie, Kežmarok E-J, L,Ľ,M, P, W-Ž, Toporec, Dotácie Zamagurie Anna Jabrocká, Mgr. SSV príz. 052/2442 801 anna.jabrocka@upsvr.gov.sk
ŠSD + náhradné výživné, EÚ, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa- Zamagurie, Toporec Margita Frankovská, Bc. SSV príz. 052/2442802 margita.frankovska@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Anna Spirčáková, Mgr. 210 2 052/2442 210 anna.spircakova@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Marcela Vyhnalová, Mgr. 211 2 052/2442 211 maria.vyhnalova@upsvr.gov.sk
späť