Oddelenie poradenstva a vzdelávania

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kredátus Igor, PhDr. 105 1. 052/2442 105 0910 999 462 igor.kredatus@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre UoZ, príprava UoZ, UoZ - ZP na podnikanie - poradenstvo § 49, §54, § 56 Sýkorová Katarína, Mgr. 304 3. 052/2442 344 katarina.sykorova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre UoZ Šatalová Jana, Mgr. 304 3. 052/2442 304 jana.satalova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ, projekt PRVÁ POMOC Šišková Anna, Mgr. 305 3. 052/2442 305 anna.siskova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 REPAS+, KOMPAS+ Bukovská Ľubomíra 310 3. 052/2442 310 lubomira.bukovska@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 REPAS+, KOMPAS+ Majerčáková Miroslava 310 3. 052/2442 310 miroslava.majercakova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Hudáková Mária, Mgr. 415 4. 052/2442 425 maria.hudakova4@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Harabin Marek, Mgr. 405 4. 052/2442 405 marek.harabin@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Janík Branislav, Ing. 405 4. 052/2442 405 branislav.janik@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Žembová Zuzana 415 4 052/2442 415 zuzana.zembova@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie, komunikátor Klaudia Dindová, Mgr. 216 2. 052/2442 216 Klaudia.Dindova@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Peter Košuth, Ing. 216 2. 052/2442 216 peter.kosuth@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Ján Melcher, Ing. 216 2. 052/2442 216 jan.melcher@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Pristašová Andrea, Ing. 216 2. 052/2442 216 andrea.pristasova@upsvr.gov.sk
späť