Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, preventívne poradenstvo na školách okresu Kežmarok Mikolajčíková Katarína, Ing. 406 4. 052/2442 406, 0910999461 katarina.mikolajcikova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ, príprava UoZ, UoZ - ZP na podnikanie - poradenstvo § 49, § 56, projekt PRVÁ POMOC Sýkorová Katarína, Mgr. 304 3. 052/2442344 katarina.sykorova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ, projekt PRVÁ POMOC Šatalová Jana, Mgr. 304 3. 052/2442 304 jana.satalova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ, projekt PRVÁ POMOC Šišková Anna, Mgr. 305 3. 052/2442 305 anna.siskova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 REPAS+, KOMPAS+ , projekt PRVÁ POMOC Bukovská Ľubomíra 310 3. 052/2442 310 lubomira.bukovska@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 REPAS+, KOMPAS+ , projekt PRVÁ POMOC Majerčáková Miroslava 310 3. 052/2442 310 miroslava.majercakova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, projekt PRVÁ POMOC Kováčová Emília, Mgr. 415 4. 052/2442 415 emilia.kovacova@upsvr.gov.sk
späť