Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Svitanová Mária, Mgr. 12 1 052/2442 106 maria.svitanova@upsvr.gov.sk
Recepcia príz. 052/2442 600
Kežmarok U-Ž , Rakúsy M,N,O Rothová Miroslava, Mgr. 13 príz. 052/2442 613 miroslava.rothova@upsvr.gov.sk
Kežmarok P,S-Š, Rakúsy A-L, P-Ž Brežinová Miroslava 13 príz. 052/2442 613 miroslava.brezinova@upsvr.gov.sk
Ľubica D-G, Stráne pod Tatrami M,N-Oračko, Tvarožná, Vlková, Abrahámovce Vargová Jozefína, Mgr. 18 príz. 052/2442 618 jozefina.vargova@upsvr.gov.sk
Kežmarok A B,E,F,G,T, Žakovce, IKV, Hradisko, Veľká Lomnica Lacko/ová, Stráne pod Tatrami P-Ž Bineková Jana, Bc. 18 príz. 052/2442 618 jana.binekova@upsvr.gov.sk
Kežmarok C,Č, H,CH, I,J,K, Malý Slavkov, Rakúsy Pišta/ová, Ľubica H,CH Vnenčáková Daniela 19 príz. 052/2442 619 daniela.vnencakova@upsvr.gov.sk
Stráne pod Tatrami A-L, Ľubica K-R,T,U,V Pirhalová Miriama, Mgr. 19 príz. 052/2442 619 miriama.pirhalova@upsvr.gov.sk
Kežmarok L,N,O,R, Veľká Lomnica L-P, Polhoš/ová-Ž, okrem Lacko/ová, Pišta/ová, Stráne pod Tatrami Oračková, Vlkovce Zoričáková Marcela, Bc. 20 príz. 052/2442 620 marcela.zoricakova@upsvr.gov.sk
Ľubica I-J, S-Š, Z-Ž, Veľká Lomnica A -K, Kežmarok M, Vrbov, Mlynčeky Kaščáková Marie 20 príz. 052/2442 620 marie.kascakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok D,Ď ,Dz, Dž, Huncovce Hudáková Dana, Ing. 21 príz. 052/2442 621 dana.hudakova@upsvr.gov.sk
Stará Lesná, Veľká Lomnica Pišta/ová, Ľubica A-Č, Rakúsy Polhoš/ová Laclavíková Sára 21 príz. 052/2442 621 sara.laclavikova@upsvr.gov.sk
informačno-poradenské služby Veselá Elea, Mgr. 16 príz. 052/2442616 elea.vesela@upsvr.gov.sk
agenda sprostredkovania práce, pracovisko Spišská Belá
agenda sprostredkovania práce, recepcia Slodičáková Eva, Ing. 2 príz. 052/2445 805 eva.slodicakova@upsvr.gov.sk
Lendak Bu-G, Jurské Marhefková Mária, Mgr. 2 príz. 052/2445 800 maria.marhefkova@upsvr.gov.sk
Lendak I-P, Krížová Ves Hangurbadžová, Slovenská Ves, Výborná A-Č, E-J, Mišalko/ová Fabianová Silvia, Mgr. 2 príz. 052/2445 800 silvia.fabianova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá G-Hat, L, N, O Lendak H,CH Toporec, Výborná N-Ž Šmindáková Ivana, Bc. 3 príz. 052/2445 806 ivana.smindakova@upsvr.gov.sk
Holumnica, Krížová Ves I -Ž, Výborná K-Mirgová Laufová Jana, Bc. 3 príz. 052/2445 801 jana.laufova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá D-F,He-K,M, Podhorany A-M Scholtzová Amália 3 príz. 052/2445 807 amalia.scholtzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá A-Č, P,R, Podhorany N-Ž, Lendak A-Br Galliková Mária, Mgr. 5 príz. 052/2445 810 maria.gallikova@upsvr.gov.sk
Lendak R-Ž, Krížová Ves A-G, H, Hangurbadžo, CH, Vojňany, Výborná D-Ď Valková Adela, Mgr. 5 príz. 052/2445 809 adela.valkova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá S-Ž, Ihľany, Bušovce Straková Alica 5 príz. 052/2445 809 alica.strakova@upsvr.gov.sk
agenda sprostredkovania práce, pracovisko Spišská Stará Ves
Spišská Stará Ves Gurovičová Jana, Mgr. 1 príz. 052/2443 800 jana.gurovicova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
EURES Fábianová Mária, PhDr., Phd. 303 3 052/2442 333 maria.fabianova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Kalafutová Alena, Ing. 303 3 052/2442 303 alena.kalafutova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Pletzová Marta, Mgr. 15 príz. 052/2442 615 marta.pletzova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Šavelová Petra, Ing. 15 príz. 052/2442 615 petra.savelova@upsvr.gov.sk
späť