Referát kontroly

Referát kontroly

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolórka - NFK, kontrola podľa zák 10/1998, kontrola nelegálnej práce Čavić Tamara, JUDr. 216 2 052/2442 216 tamara.cavic@upsvr.gov.sk
späť