Kontakty OSO

pracovisko Kežmarok   
Obec/mesto priezvisko pracovisko supervízor tel. číslo
Abrahámovce   19 Márie Kaščáková 052 2 442 620
Hradisko   19 Márie Kaščáková 052 2 442 620
Huncovce A – O 9 Mgr. Lídia Kroláková 052 2 442 615
Huncovce P – Ž 8 Ing. Dana Hudáková 052 2 442 615
Kežmarok A, E, F 21 Bc. Aneta Adamjaková 052 2 442 621
Kežmarok B, T, G-Gá 20  Bc. Jana Bineková 052 2 442 621
Kežmarok C,Č, I 9 Mgr. Lídia Kroláková 052 2 442 615
Kežmarok D,Ď, Dz, Dž, Ge-Gž 8 Ing. Dana Hudáková 052 2 442 615
Kežmarok L, N, O, R 18 Bc. Marcela Zoričáková 052 2 442 620
Kežmarok H, CH 16 Mgr. Natália Sedláková 052 2 442 619
Kežmarok J, K 7 Bc. Slávka Dravecká 052 2 442 614
Kežmarok  M 3 Bc. Zita Šiveňová 052 2 442 612
Kežmarok P 2 Mgr. Elea Veselá 052 2 442 612
Kežmarok  S-Š 5 Miroslava Brežinová 052 2 442 613
Kežmarok 6 Ing. Maroš Bolcár 052 2 442 614
Kežmarok  U - Ž 4 Mgr. Miroslava Rothová 052 2 442 613
Ľubica A - Č 21 Bc. Aneta Adamjaková    052 2 442 616
Ľubica D - G 14 Mgr. Anna Janíková 052 2 442 618
Ľubica H, CH  16 Mgr. Natália Sedláková 052 2 442 619
Ľubica K-O 15 Ing. Slávka Krojerová 052 2 442 618
Ľubica P,R,T-V 17 Mgr. Mirima Pirhalová 052 2 442 619
Ľubica I-J, S-Š, Z-Ž 19 Márie Kaščáková 052 2 442 620
Malý Slavkov   16 Mgr. Natália Sedláková 052 2 442 619
Mlynčeky   15 Ing. Slávka Krojerová 052 2 442 618
Rakúsy A - B 7 Bc. Slávka Dravecká 052 2 442 614
Rakúsy C – L 5 Miroslava Brežinová 052 2 442 613
Rakúsy    M, N, O, P okrem Mirga, Pišta,  Polhoša/ová 2 Mgr. Elea Veselá 052 2 442 612
Rakúsy    Mirga/ová 4 Mgr. Miroslava Rothová 052 2 442 613
Rakúsy Pišta/ová 16 Mgr. Natália Sedláková 052 2 442 619
Rakúsy  Polhoš/ová 3 Bc. Zita Šiveňová 052 2 442 612
Rakúsy R-Ž 5 Miroslava Brežinová 052 2 442 613
Stará Lesná   21 Bc. Aneta Adamjaková 052 2 442 612
Stráne pod Tatrami  A – P, N okrem Badžo/vá, O-Oračko 7 Bc. Slávka Dravecká 052 2 442 614
Stráne pod Tatrami Badžo/ová 17 Mgr. Mirima Pirhalová 052 2 442 619
Stráne pod Tatrami M 14 Mgr. Anna Janíková      052 2 442 618
Stráne pod Tatrami N 7 Bc. Slávka Dravecká 052 2 442 614
Stráne pod Tatrami  Oračko, R– Ž 15 Ing. Slávka Krojerová 052 2 442 618
Stráne pod Tatrami  Oračková 18 Bc. Marcela Zoričáková   
Tvarožná   14 Mgr. Anna Janíková 052 2 442 618
Veľká Lomnica A–K 19 Márie Kaščáková 052 2 442 620
Veľká Lomnica L okrem Lacko/vá 18 Bc. Marcela Zoričáková    052 2 442 620
Veľká Lomnica Lacko/vá 15 Ing. Slávka Krojerová 052 2 442 618
Veľká Lomnica M, N, O, P okrem Pišta/ová, Polhoš/ov 18 Bc. Marcela Zoričáková  052 2 442 620
Veľká Lomnica Pišta/ová 21 Bc. Aneta Adamjaková 052 2 442 621
Veľká Lomnica Polhoš/ová 18 Bc. Marcela Zoričáková 052 2 442 618
Veľká Lomnica Pom-Ž 18 Bc. Marcela Zoričáková 052 2 442 620
Vlková   14 Mgr. Anna Janíková 052 2 442 618
Vlkovce   9 Mgr. Lídia Kroláková 052 2 442 615
Vrbov   6 Ing. Maroš Bolcár 052 2 442 614
Žakovce + IKV    20 Bc. Jana Bineková 052 2 442 621

 

pracovisko Spišská Belá   
Obec/mesto priezvisko pracovisko supervízor tel. číslo
Bušovce   7 Alica Straková 052 2 445 807
Holumnica   12 Bc. Jana Laufová 052 2 445 801
Ihľany A-L, N-Ž 7 Alica Straková 052 2 445 807
Ihľany M 10 Bc. Viera Jakubčová 052 2 445 802
Jurské A-M 8 Mgr. Mária Marhefková 052 2 445 806
Jurské N-Ž 14 Bc. Ivana Bartkovská 052 2 445 801
Krížová Ves A-G,Ch, Ho, Horváth/ová 5 Mgr. Adela Valková 052 2 445 809
Krížová Ves Hangurbadžo 11 Mgr. Anna Modlová 052 2 445 802
Krížová Ves Hangurbadžová 9 Mgr. Silvia Fabianová 052 2 445 800
Krížová Ves I-Ž 12 Bc. Jana Laufová 052 2 445 801
Lendak A-Br 2 Mgr. Mária Galliková 052 2 445 810
Lendak Bu-G 8 Mgr. Mária Marhefková 052 2 445 806
Lendak H 13 Bc. Ivana Šmindáková 052 2 445 801
Lendak I-P 9 Mgr. Silvia Fabianová 052 2 445 800
Lendak R-Ž 5 Mgr. Adela Valková 052 2 445 809
Podhorany A, Be-G 11 Mgr. Anna Modlová 052 2 445 802
Podhorany Ba, H-M 3 Amália Scholtzová 052 2 445 803
Podhorany N-O  Mgr. Mária Galliková 052 2 445 810
Podhorany P 1 Ing. Eva Slodičáková 052 2 445 805
Podhorany R-Ž 9 Mgr. Anna Modlová 052 2 445 802
Slovenská Ves   1 Ing. Eva Slodičáková 052 2 445 805
Spišská Belá A-Č 10 Bc. Viera Jakubčová 052 2 445 802
Spišská Belá  D-F 11 Mgr. Anna Modlová 052 2 445 802
Spišská Belá G - Hat 13 Bc. Ivana Šmindáková 052 2 445 801
Spišská Belá He - K 4 Sára Laclavíková 052 2 445 804
Spišská Belá M 3 Amália Scholtzová 052 2 445 803
Spišská Belá L, N, O  13 Bc. Ivana Šmindáková 052 2 445 801
Spišská Belá P 6 Katarína Gemzová 052 2 445 807
Spišská Belá R 2 Mgr. Mária Galliková 052 2 445 810
Spišská Belá S-V 7 Alica Straková 052 2 445 807
Spišská Belá Z-Ž 11 Mgr. Anna Modlová 052 2 445 802
Toporec A-M 14 Bc. Ivana Bartkovská 052 2 445 801
Toporec N-Ž 13  Bc. Ivana Šmindáková 052 2 445 801
Vojňany   5 Mgr. Adela Valková 052 2 445 809
Výborná A-J 6 Katarína Gemzová 052 2 445 807
Výborná K-Mirgová 4 Sára Laclavíková 052 2 445 804
Výborná Miš.-Ž 6 Katarína Gemzová 052 2 445 807

 

pracovisko - Spišská Stará Ves 
Obec/mesto supervízor tel. číslo
Červený Kláštor Mgr. Jana Gurovičová 052 2 443 800
Havka
Jezersko
Lechnica
Majere
Malá Franková
Matiašovce
Osturňa
Reľov
Spišská Stará Ves
Spišské Hanušovce
Veľká Franková
Zálesie

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 22.11.2021
späť