Zoznam služieb

Zamestnanec Oddelenia služieb pre občana poskytuje poradenstvo v oblasti:

- služieb zamestnanosti,

- poskytovania pomoci v hmotnej núdzi,

- poskytovania náhradného výživného,

- poskytovania štátnych sociálnych dávok,

- základné informácie o podmienkach poskytovania dávky v nezamestnanosti.

Druhy žiadostí - TLAČIVÁ:

Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ [ RTF 171.0 kB]

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi [ PDF 247.3 kB]

Žiadosť o poskytnutie náhradného výživného [ PDF]

Príspevok pri narodení dieťaťa [ PDF 616.4 kB]

Príspevok na viac súčasne narodených detí [ PDF 538.8 kB]

Príspevok na pohreb [ PDF 615.7 kB]

Rodičovský príspevok [ PDF 841.9 kB]

Prídavok na dieťa [ PDF 780.1 kB]

Príplatok k prídavku na dieťa [ PDF 555.9 kB]

Príspevok na starostlivosť o dieťa [ PDF]

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok [ PDF 127.7 kB]

Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti

Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Rodinné dávky – koordinovateľné v rámci štátov EÚ


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 13.03.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac