Zoznam služieb

Zamestnanec Oddelenia služieb pre občana poskytuje poradenstvo v oblasti:

- služieb zamestnanosti,

- poskytovania pomoci v hmotnej núdzi,

- poskytovania náhradného výživného,

- poskytovania štátnych sociálnych dávok,

- základné informácie o podmienkach poskytovania dávky v nezamestnanosti.

Druhy žiadostí - TLAČIVÁ:

Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi

Žiadosť o poskytnutie náhradného výživného

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Príspevok na pohreb

Rodičovský príspevok

Prídavok na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok

Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti

Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Rodinné dávky – koordinovateľné v rámci štátov EÚ


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 13.03.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac