Program poskytnutia odborného poradenstva pre terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Kežmarok a Fond sociálneho rozvoja dňa 04.10.2013 podpísali „Program poskytnutia odborného poradenstva pre terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov v okrese Kežmarok“. Program je zameraný na prácu s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a ich asistentmi so zreteľom na marginalizované komunity. Program zabezpečí cieľovej skupine odborné poradenstvo zo strany zamestnancov úradu zamerané na zvýšenie kvality nimi poskytovaných služieb občanom. Terénni sociálni pracovníci a ich asistenti sú vo všeobecnosti  prvým kontaktom pre klientov z marginalizovaných komunít s inštitúciami. Čoraz častejšie fungujú ako kontaktný bod aj pre inštitúcie smerom ku komunitám. 

                 

     Vzhľadom na uvedené potreby sa ÚPSVaR Kežmarok rozhodol zahájiť päť mesačný program za účasti FSR, ktorého cieľom  bude vyššia úspešnosť terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. Prvé stretnutie sa uskutoční v priestoroch ÚPSVaR Kežmarok dňa 23.10.2013 za účasti gestora ÚPSVaR Mgr. Gabriely Jadušovej a gestora  FSR PhDr. Marty Kulíkovej. Riaditeľ ÚPSVaR Kežmarok PhDr. Milan Gacík  svojou ochotou a potrebou hľadať riešenia problémov v sociálnej oblasti otvoril  cestu novým projektom a nápadom ako  znížiť sociálno-patologické javy v rodinách, zvýšiť integráciu dotknutých osôb na trhu práce, efektívne využiť všetky druhy štátnej podpory, ako aj premostenie inštitúcii tretieho sektora  a štátnej správy vytváraním podmienok, ktoré môžu ovplyvniť status quo v oblasti riešenia.   

 

                                                                                       Mgr. Gabriela Jadušová
                                                                        vedúca oddelenia pomoci v hmotnej núdzi

Dátum vytvorenia stránky: 09.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac