Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Petőfiho 39, 984 01 Lučenec
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Eibnerová Henrieta, Mgr. 105  1 047/2441 311 henrieta.eibnerova@upsvr.gov.sk
recepcia Kiššová Monika 2 hala 047/2441 195 monika.kissova@upsvr.gov.sk
recepcia Kemeníková Veronika, Mgr. 101  1 047/2441 304 veronika.kemenikova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Adámyová Miroslava, PhDr. 203 2 047/2441 316 miroslava.adamyova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Čičmancová Andrea, Mgr. 203 2 047/2441 313 andrea.cicmancova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Segečová Iveta, Bc. 203 2 047/2441 410 iveta.segecova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Gaálová Lucia, Ing., Mgr. 203 2 047/2441 331 lucia.gaalova@upsvr.gov.sk
Oravec Martina, Mgr 103 1 047/2441 557 martina.oravec@upsvr.gov.sk
Čemanová Silvia, Mgr. 106 1 047/2441 317 silvia.cemanova@upsvr.gov.sk
Budáčová Ivana 108 1 047/2441 321 ivana.budacova@upsvr.gov.sk
Demeová Veronika, Bc. 108 047/2441 327 veronika.demeova@upsvr.gov.sk
Salvová Anna 3 hala 047/2441 320 anna.salvova@upsvr.gov.sk
Bystrianska Daša, Mgr. 4 hala 047/2441 328 dasa.bystrianska@upsvr.gov.sk
Varšová Renáta, Mgr. 5 hala 047/2441 315 renata.varsova@upsvr.gov.sk
Danková Monika, Ing. 6 hala 047/2441 559 monika.dankova@upsvr.gov.sk
Srnišová Monika, Mgr. 7 hala 047/2441 553 monika.srnisova@upsvr.gov.sk
Kenická Lucia, Ing. 8 hala 047/2441 556 lucia.kenicka@upsvr.gov.sk
Ferenczová Terézia 9 hala 047/2441 326 terezia.ferenczova@upsvr.gov.sk
Juričeková Silvia, Ing. 106 1 047/2441 325 silvia.juricekova@upsvr.gov.sk
Peťková Jarmila 11 hala 047/2441 522 jarmila.petkova@upsvr.gov.sk
Kropáčová Anna, Bc. 205 2 047/2441 512 anna.kropacova@upsvr.gov.sk
Hrončeková Branislava, Mgr. 205 2 047/2441 329 branislava.hroncekova@upsvr.gov.sk
Jekkelová Janka, Ing. 103 1 047/2441 516 janka.jekkelova@upsvr.gov.sk
Trebuľová Katarína, Ing. 206 2 047/2441 223 katarina.trebulova@upsvr.gov.sk
Ambrošová Dana, Mgr. 206 2 047/2441 312 dana.ambrosova@upsvr.gov.sk
EURES Gerát Ján, Ing. 204 2 047/2441 303 jan.gerat@upsvr.gov.sk
späť