Mediálne správy

Miera evidovanej nezamestnanosti – júl 2011

Miera evidovanej nezamestnanosti bola v júli tohto roka 13,15 percent.

Médiá

viac

 

Pre hromadne prepustených má UPSVAR pripravený projekt podpory

Nielen pre železničiarov, ale aj pre ďalších zamestnancov, ktorí prídu o prácu pri hromadnom prepúšťaní, má Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravený Národný program podpory uplatnenia občanov dotknutých hromadným prepúšťaním.

Médiá

viac

 

Miera evidovanej nezamestnanosti – jún 2011

Miera evidovanej nezamestnanosti bola v júni tohto roka 12,98 percent.

Médiá

viac

 

Správa z tlačovej konferencie Ústredia PSVaR, zo dňa 19.5.2011

Bratislava, 20.5.2011: Správa z tlačovej konferencie Ústredia PSVaR, zo dňa 19.5.2011

Médiá

viac

 

Verejné obstarávanie „Interaktívne moduly“

Bratislava, 13.5.2011 - Vyhlásenie Ústredia PSVaR k medializovanému verejnému obstarávaniu

Médiá

viac

 

Žiadosti o príspevok na digitálne vysielanie

Žiadosti o príspevok na digitálne vysielanie aj na webe MPSVR SR a ÚPSVaR

Médiá

viac

 

Finančná pomoc Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny obetiam následkov povodní

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so všetkými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny SR a obcami poskytne finančnú pomoc obetiam následkov povodní.

Médiá

viac

 

Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú pomoc pri prevencii a odstraňovaní následkov povodní

V súvislosti s aktuálnym stavom klimatických podmienok a ohrozenia viacerých obcí a miest záplavami v dôsledku dlhotrvajúcich dažďov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so všetkými úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje aktívnu pomoc oblastiam postihnutým prírodným živlom.

Médiá

viac

 

VEĽTRH PRÁCE JOBEXPO 2010

Vyše dvadsať tisíc (20.600) návštevníkov, prekročilo v závere minulého týždňa (29.-30. apríla 2010) brány doposiaľ najväčšieho veľtrhu práce na Slovensku - JOBEXPO.

Médiá

viac

 

Národný projekt VII-2

„Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny"

Médiá

viac

 

NÁRODNÝ PROJEKT III-2/B

ZVYŠOVANIE ZAMESTNANOSTI A ZAMESTNATEĽNOSTI ZNEVÝHODNENÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Médiá

viac

 

NÁRODNÝ PROJEKT XVI-2

„MODERNIZÁCIA A ZEFEKTÍVNENIE ČINNOSTI
VEREJNEJ SPRÁVY"

Médiá

viac

 

NÁRODNÝ PROJEKT XII-2

„ROZVOJ A UPEVŇOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A SYSTEMATICKÉ PREHLBOVANIE KVALIFIKÁCIE PRACOVNÍKOV"

Médiá

viac

 

NÁRODNÝ PROJEKT X-2

„ZLEPŠENIE A ZVÝŠENIE DOSTUPNOSTI SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI“

Médiá

viac

 

NÁRODNÝ PROJEKT XIV-2

„Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce“ 

Médiá

viac

 

<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac